Yleiskaavoituksen julkaisut

Yleiskaavatyöhön liittyvät suunnitelmat, selvitykset ja muut julkaisut.

3/18    Luontohyödyt Espoon kaupunkirakenteessa (pdf, 39069 Kt)

14/17  Luontoselvitys 2017 Kalajärven ympäristössä (pdf, 7481 Kt)

13/17  Luontoselvitys 2017 Viiskorpi-Nupuri alueella (pdf, 7181 Kt)

12/17  Pitkäjärven pikaraitiotiesilta - esisuunnitelma (pdf, 8621 Kt)

11/17  Ampumaurheilukeskuksen sijoittumisen edellytykset Ämmässuon-Kulmakorven alueella
           (pdf, 3811 Kt)

10/17  Kulttuuriympäristöt. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 3810 Kt)

9/17    Alustava esisuunnitelma - Pikaraitiotie Leppävaara-Kalajärvi (pdf, 9717 Kt)

8/17    Alustava arvio vaikutuksista Natura 2000-alueisiin (pdf, 7757 Kt)

6/17    Alustavan yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointi (pdf, 6010 Kt)

5/17    Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan lämpöenergiahuollon lähtökohtia. (pdf, 1509 Kt)

4/17    Aluetyyppikohtaiset energiaratkaisut. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 5118 Kt)

3/17    Maankäyttötarkastelu. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 2160 Kt)

2/17    Rakennemallitarkastelu ja vaikutusten arviointi. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava.
           (pdf, 918 Kt)

1/17A  Espoon tiestön historia. Kinttupolkuja ja Kuninkaantietä A (pdf, 7338 Kt)

1/17B  Espoon pohjois- ja keskiosien historialliset tiet. Kinttupolkuja ja Kuninkaantietä B (pdf, 9240 Kt)

7/16    Luonnosvaiheen liikenneverkkoselvitys. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 4960 Kt)

1/16    Paikan henki ja tarinat - asukaskyselyn tuloksia 2015 (pdf, 4041 Kt)

3/15    Lähiluontoa ja virkistyspalveluita. Virkistyksen toiveympäristöt Espoossa:
           2015 asukaskyselyn tuloksia.

2/15    Takapihalta metsään vai metroasemalle? Tulevaisuuden asuinympäristöt Espoossa: 
           2015 asukaskyselyn tuloksia.

9/14    Keran osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2014

7/14    Espoolaisten kaupunki - kaupunkilaisten Espoo. Asukkaiden mielipide asuinympäristöistä.

6/14    Maankäytön kehitys Espoossa

3/14    Millainen on hyvä espoolainen asuinympäristö? Vuoden 2013 asukaskyselyn alustavia
           tuloksia

1/14    Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys (pdf, 11519 Kt)