Yleiskaavoituksen julkaisut

Yleiskaavatyöhön liittyvät suunnitelmat, selvitykset ja muut julkaisut.

2020

4/20 Luontovaikutusten arviointi (pdf, 6169 Kt)
3/20 Tarkistettu arvio yleiskaavaehdotuksen vaikutuksista Natura - 2000 alueisiin (pdf, 11158 Kt)
2/20 Ilmastovaikutusten arviointi (pdf, 2218 Kt)
1/20 Minun luontohyötyni -asukaskyselyn tuloksia (pdf, 15262 Kt)

2019

24/19  Meidän Espoonlahti ja Kivenlahti asukaskyselyn tuloksia 2019 (pdf, 15575 Kt)
23/19  Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava - Viherteeman leikekirja (pdf,14518 Kt) 
22/19  Espoon siniviherrakenteen - teemakohtainen tarkastelu, viherkudelman osa B (pdf, 48966 Kt) 
21/19  Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavoituksen vaikutukset maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiin (pdf, 10749 Kt)
20/19  Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, Toteuttamisen lähtökohtia ja skenaarioita (pdf, 5012 Kt)
19/19  Kooste Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä (pdf, 12154 Kt)
18/19  Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, Lausunnot ja vastineet (pdf, 5294 Kt)
17/19  Näkökulmia Espoon pohjois- ja keskiosien kylien ja maaseudun kehittymiseen (pdf, 9276 Kt)
16/19  Luontovaikutusten arviointi 2019 (pdf, 5175 Kt)
15/19  Myntinmäki luontoselvitys 2019 (pdf, 10254 Kt)
14/19  Hepokorpi luontoselvitys 2019 (pdf, 6614 Kt)
13/19  Luontoselvitys voimassa olevien yleiskaavojen luonnonsuojelualuevarauksille vuonna 2019 (pdf, 26849 Kt)
12/19  Vesistövaikutukset Espoonlahden Natura-alueeseen (pdf, 1895 Kt)
11/19  Espoon pohjois- ja keskiosien ehdotusvaiheen liikenneselvitys (pdf, 19472 Kt)
10/19  Ämmässuo-Kulmakorpi alueen vaikutusten arviointi (pdf, 5198 Kt)
9/19    Hulevesien hallinnan periaatteet (pdf, 4254 Kt)
8/19    Espoon keskuksen täydennysrakentamisen tarkastelu (pdf, 34080 Kt)
7/19    Arvio alustavan yleiskaavaehdotuksen vaikutuksista Natura 2000-alueisiin (pdf, 20134 Kt)
6/19    Kohti kestävyyttä ja resurssitehokkuutta– Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys (pdf, 24831 Kt)
5/19    KEKO-Ekotehokkuusarviointi (pdf, 5428 Kt)
4/19    Alustavan yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi (pdf, 3438 Kt)
3/19    Mökille vai kotiin?- Näkökulmia loma-asuntojen käyttötarkoituksen muuttamiselle (pdf, 7212 Kt)
2/19   Forsbackan ja Mynttilän alueiden maankäytön tarkastelu ja vertailu (pdf, 18107 Kt)
1/19    Yleiskaavatasoinen kulttuuriympäristöselvitys (pdf, 25636 Kt)

2018

5/18    Yleiskaavatasoinen arkeologinen esiselvitys 2018 (pdf, 7578 Kt)
4/18    Espoon pohjois- ja keskiosien kaupan selvitys (pdf, 9506 Kt)
3/18    Luontohyödyt Espoon kaupunkirakenteessa (pdf, 39069 Kt)
2/18    Resurssitehokkuus yleiskaavoituksessa ja Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavoituksessa (pdf, 7552 Kt)
1/18    Meidän Haukilahti -asukaskyselyn tuloksia 2018 (pdf, 10691 Kt)

2017

14/17  Luontoselvitys 2017 Kalajärven ympäristössä (pdf, 7481 Kt)
13/17  Luontoselvitys 2017 Viiskorpi-Nupuri alueella (pdf, 7181 Kt)
12/17  Pitkäjärven pikaraitiotiesilta - esisuunnitelma (pdf, 8621 Kt)
11/17  Ampumaurheilukeskuksen sijoittumisen edellytykset Ämmässuon-Kulmakorven alueella (pdf, 3811 Kt)
10/17  Kulttuuriympäristöt. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 3810 Kt)
9/17    Alustava esisuunnitelma - Pikaraitiotie Leppävaara-Kalajärvi (pdf, 9717 Kt)
8/17    Alustava arvio vaikutuksista Natura 2000-alueisiin (pdf, 7757 Kt)
6/17    Alustavan yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointi (pdf, 6010 Kt)
5/17    Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan lämpöenergiahuollon lähtökohtia. (pdf, 1509 Kt)
4/17    Aluetyyppikohtaiset energiaratkaisut. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 5118 Kt)
3/17    Maankäyttötarkastelu. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 2160 Kt)
2/17    Rakennemallitarkastelu ja vaikutusten arviointi. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 918 Kt)
1/17A  Espoon tiestön historia. Kinttupolkuja ja Kuninkaantietä A (pdf, 7338 Kt)
1/17B  Espoon pohjois- ja keskiosien historialliset tiet. Kinttupolkuja ja Kuninkaantietä B (pdf, 9240 Kt)