Yleiskaavoitus

Uudenmaan liiton laatima maakuntakaava ohjaa kunnan yleiskaavan laadintaa. Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka hyväksyy Espoossa kaupunginvaltuusto. Yleiskaava tai sen osia voidaan hyväksyä joko oikeusvaikutteisena tai oikeusvaikutuksettomana.

Espoossa on kolme lainvoimaista laaja-alaista yleiskaavaa: Espoon pohjoisosien yleiskaavat I ja II sekä Espoon eteläosien yleiskaava.  Voimassa olevat yleiskaavat

Parhaillaan Espoossa on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava sekä useita osayleiskaavoja. Vireillä olevat yleiskaavat