Visiosta viherkatoiksi – Espoo haluaa edistää viherkattorakentamista

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.12.2020 klo 11.14

Espoo haluaa edistää viherkattorakentamista. Espoolainen kaupunkirakenne tiivistyy, mutta samaan aikaan kaupunkivihreällä ja lähiluonnolla on suuri merkitys asukkaiden hyvinvoinnille ja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Viherkattorakentamisella voidaan tuoda luontoa myös kaupunkimaiseen ympäristöön. Viherkattojen avulla voidaan tukea monia Espoon strategisia tavoitteita, kuten asuinympäristöjen viihtyisyyttä, vesien suojelua ja luonnon monimuotoisuutta. 

Espoon viherkattovisio on laaja taustaraportti, jossa käsitellään monipuolisesti viherkattorakentamista, kansipihoja ja viherseiniä. Raportti on suunnattu asukkaille ja paikallisille toimijoille, kuten yrityksille, seurakunnille ja huoltoyhtiöille, sekä suunnittelun ammattilaisille. Raportissa kuvataan viherkattojen hyötyjä ja mahdollisia haasteita sekä esitellään toteutuneita viherkattohankkeita. Lisäksi siinä esitellään keinoja, joilla Espoossa voidaan edistää viherkattojen rakentamista ja ohjata niiden suunnittelua ja toteutusta osana asemakaavoitusta, tontinluovutusta ja rakennuslupaprosessia. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt raportin pohjalta Espoon viherkattolinjaukset, joilla kannustetaan viherkattorakentamiseen Espoossa. 

Avaa Espoon kaupungin viherkattovisio. (pdf, 9011 Kt)
Tiedosto ei ikävä kyllä ole täysin saavutettava. Saavutettava raportti julkaistaan tammikuussa 2021.

Lisätietoa: 
Katariina Peltola, maisema-arkkitehti 
katariina.peltola@espoo.fi