Tapiolan keskuksen länsiosasta korkeatasoinen arkkitehtoninen kokonaisuus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.3.2021 klo 15.38

Tapiolan keskuksen länsiosaan kehitetään ja toteutetaan asuntoja noin 400 asukkaalle sekä liike- ja toimistotiloja 5200 neliömetriä. Tapiolan keskuksen länsiosaan muodostuu näin uusi korkeatasoinen kokonaisuus. YIT Suomi Oy:n kanssa tehtävä kokonaissopimus on Espoon kaupunginhallituksen käsittelyssä 15.3.2021. Uusien asuntojen rakentaminen alkaa jo tänä keväänä.

Havainnekuvassa Merituulentien talot.
Havainnekuva Merituulentien tontin suunnitellusta rakennuskokonaisuudesta. Kuva: YIT Suomi Oy.

”Tämä on jälleen yksi merkittävä askel Tapiolan keskuksen uudistamisessa entistä monipuolisemmaksi ja viihtyisämmäksi kaupunkikeskukseksi”, kertoo Espoon kaupungin projektinjohtaja Antti Mäkinen.

Espoon kaupungin sopimuskumppani YIT Suomi Oy kehittää, suunnittelee ja toteuttaa sopimusalueelle asuntoja sekä liike-, palvelu- ja toimistotiloja käsittävän kokonaisuuden. Sopimus sisältää asuintontin ja toimitilatontin kauppasopimuksen sekä kaksi pitkäaikaista maanvuokrasopimusta. Toteutus tehdään vaiheittain vuosina 2021–2026. Sopimusalue käsittää Itätuulenkuja 2:n ja 4:n asuintontit ja Merituulentien toimitilatontin sekä näihin liittyvät julkiset alueet Sammonsilta, Neljäntuulensilta ja Merituulenkuja.

Valmisteltu sopimus varmistaa sujuvan arjen sekä rakennusvaiheessa että sen jälkeen

Espoon kaupunki myy YIT Suomi Oy:lle Itätuulenkuja 4:n asuintontin ja Merituulentien toimitilatontin. Samassa yhteydessä kaupungin omistama KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat myy omistamansa KOy Kielaksen osakkeet YIT Suomi Oy:lle. KOy Kielas omistaa Tapiolan keskuksen länsiosassa Itätuulenkuja 2:n asuintontin. Kaupungin ja YIT Suomi Oy:n kesken on valmisteltu edellä mainittuja tontteja ja niihin liittyviä julkisia alueita koskeva kokonaissopimus.

Kaupunki on rakennuttanut Merituulentien päällä olevalle tontille jo aikaisemmin betonikannen. Kannella on tällä hetkellä tilapäinen kuntoilu- ja pelialue. Toiminnalle etsitään tällä hetkellä korvaavaa aluetta Tapiolan keskuksessa. Tontin rakentaminen hoidetaan kokonaan kannen päällä, jolloin rakentamisesta ei aiheudu häiriötä Merituulentien liikenteelle. Asukkaiden autopaikat sijoitetaan tonteille kannen alle.

Työt aloitetaan välittömästi sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Ensimmäisenä rakennetaan Itätuulenkuja 4:n asuintalo ja samassa yhteydessä Sammonsillan jalankulkualue, joka on suora yhteys eteläisestä Tapiolasta metroasemalle. Tämä yhteys avautuu vuoden 2022 lopussa. Alue on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2026.