Suurpeltoon lisää puistokaupunkimaista asumista

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.4.2016 klo 15.51

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Suurpelto III asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä 12.4.

Suurpellon keskuksen ja Lillhemtin pientaloalueen väliselle peltoalueelle suunnitellaan puistokaupunkimaista viihtyisää ja modernia asumista. Kaava-alueeseen kuuluu myös jo rakennetun Lillhemtinpuiston puistoaluetta, jota on toteutussuunnittelussa mahdollista edelleen kehittää. Suunnittelussa ovat teemoina olleet mm. energiaratkaisut ja joustavuus. Alueen omistaa pääosin Espoon kaupunki. Uuteen Suurpellon osaan on kaavailtu asuntoja noin 800 ihmiselle.

Suunnittelualueelle muodostuu kahdeksan uutta asuinkorttelia, joiden sydämenä on Tea Istan aukio. Alueen tiivein rakentaminen, kolme kuusikerroksista pistemäistä asuinkerrostaloa, on sijoitettu rajaamaan aukiota. Aukion reunan rakennuksiin voidaan sijoittaa pienimuotoisia kivijalkapalveluita. Korttelirakenne avautuu ja väljenee reunoille päin.

Uuden Lillhemtintien varteen on sijoitettu pikkukaupunkimaista vehreää katutilaa rajaavia ilmeeltään rauhallisia nelikerroksisia taloja.  Lillhemtinpuiston reunalle on sijoitettu pienehköjä noppamaisia kerrostaloja, joiden julkisivut ovat puuta.  Arkkitehtuurissa pyritään vaihtelevaan tilanmuodostukseen, lämminhenkiseen väritykseen ja vaihteleviin kattomuotoihin. Kerrostalokortteleissa lähes kaikki autopaikat on sijoitettu kansipihojen alle, jolloin kortteleihin muodostuu laajat piha-alueet, joissa on erityyppisiä osia.

Pohjoisessa ja lännessä uloimmat korttelit koostuvat erillispientaloista, joiden mittakaava muistuttaa Lillhemtin pientaloalueen vähitellen syntynyttä olemassa olevaa rakennuskantaa. Kaupunki tulee kaava-alueen edettyä toteutukseen luovuttamaan alueelta omakotitontteja.

Rakennusten suuntaamisessa on pyritty huomioimaan suotuisa pienilmasto ja mahdollisuudet hyödyntää aurinkoenergiaa.  Erillispientalot voivat kattaa lämmitysenergiantarpeensa maalämmön tai ilmavesilämpöpumppujen avulla. Kerrostalokorttelit voidaan liittää osaksi kaukolämpöverkostoa tai niissä voidaan hyödyntää maalämpöä. Viheralueisiin rajautuvissa asuinkerrostaloissa maalämmön tuotantoa on helpotettu mahdollistamalla viheralueen hyödyntäminen maalämmön tuotantoon. Maalämpöporakaivoja voidaan toteuttaa myös autohallien alle.

Hiihtoladulle suoraan omalta korttelipihalta

Suurpellon ja Tea Istan aukion halkaisee uusi kokoojakatu Lillhemtintie, jonka kautta jatkossa liikenne Lillhemtin pientaloaluelle ohjataan. Se palvelee myös bussilinjaa, jonka kääntöpaikka on kaava-alueen länsireunassa Punaisen tuvan edustalla.  Vanha Lillhemtintie (entinen Vähän-Henttaan tie) ei enää jatkossa palvele ajoneuvoliikennettä, vaan se muutetaan kevyen liikenteen käyttöön.

Metron liityntäliikenteen myötä Suurpellosta on suorat yhteydet kaikkiin Espoon kaupunkikeskuksiin. Näiden linjojen pysäkit sijaitsevat noin 500 metrin päässä asuntoalueen keskustasta. Keskuspuiston ulkoilureitit ovat suunnittelualueelta helposti saavutettavissa. Hiihtoladulle voi päästä suoraan omalta korttelipihalta.

Katujen varsille ja kääntöpaikkojen yhteyteen on esitetty yhteensä nelisenkymmentä yleistä autopaikkaa mm. lyhytaikaista pysäköintiä ja keskuspuiston ulkoilijoita varten.

Asemakaavan ja siihen liittyvät asemakaavan muutokset hyväksyy valtuusto.
 

Lisätiedot
Kaavoitusarkkitehti Aila Valldén, p. 043 825 1919