Sepänkylään Turunväylän varteen täydentyvä kaupunkirakenne

14.6.2017 klo 9.30

7.6.2017 kuulutettiin lainvoimaiseksi Peuraniityn asemakaavamuutos. Kaupunginhallitus oli 10.4.2017 hyväksynyt asemakaavamuutoksen ja tähän  liittyy maankäyttösopimus Espoon kaupungin ja Kiinteistö Oy Peuraniitty 3:n välilllä.

Peuraniitty, 160301 kaavamuutoksen tavoitteena on parantaa asemakaavan toteuttamiskelpoisuutta ja täydentää keskeneräistä kaupunkirakennetta.

Kaupunginhallituksen 10.4.2017 kokouksen pöytäkirja

Lisätietoa

Lisätietoa löytyy kaavahankkeen omilta verkkosivuilta

Peuraniitty, 160301