Satakielenrinteen arkkitehtuurikilpailun ehdotukset nähtävillä

23.10.2017 klo 14.29

Kaupunki on etsinyt Tapiolan Satakielenrinteen alueen kehittämiseen ratkaisua arkkitehtuurikilpailulla. Kilpailuun ehdotuksensa jättäneiden arkkitehtitoimistojen työt ovat nyt nähtävillä, ja niitä voi kommentoida 12.11.2017 saakka. Voittaja julkistetaan vuoden loppuun mennessä.

Keväällä käynnistynyt Satakielenrinteen arkkitehtuurikilpailu on edennyt kilpailutöiden arviointivaiheeseen. Kilpailun tarkoituksena on löytää Tapiolan arvokkaaseen kulttuuriympäristöön parhaiten kaavavalmistelun lähtökohdaksi sopiva ratkaisu, joka täydentäisi sekä Tapiolan uudistuvaa keskustaa että vanhaa miljöötä.

Noin kolmen hehtaarin laajuinen kilpailualue Tapiolan keskuksessa käsittää Tuulipuiston, Tuultenaltaan alueen, Vesiputoustalon edustan, purettavan Satakielitalon tontin sekä osan Tuulimäen puistosta ja Itätuulenkujasta. Pohjoispuolella alue rajautuu Merituulentiehen ja itäpuolella Tapiolantiehen. Alueelle on asuntojen lisäksi mahdollista esittää rakennettavaksi muun muassa liike- ja palvelutiloja.

Satakielenrinne täydentää puutarhakaupunkia

”Ehdotuksissa on esitelty hyvin erilaisia ratkaisuja, muun muassa korkean ja matalan rakentamisen yhdistelmiä, rinteeseen porrastuvia ja viuhkamaisia rakennusryhmiä sekä pistetalojen rykelmiä”, toteaa palkintolautakunnan puheenjohtaja Olli Isotalo.

Tavoitteena on saada voittaja selville vuoden loppuun mennessä. Palkintolautakunta antaa suosituksensa jatkotoimenpiteistä kilpailun tuloksen perusteella. Kilpailun tuloksia on tarkoitus hyödyntää asemakaavan valmistelussa ja tavoitteiden asettelussa.

”Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka hyvin ehdotukset sopisivat osaksi Tapiolan uudistuvaa puutarhakaupunkia. Muita keskeisiä arviointiperusteita ovat esimerkiksi asumisratkaisujen laadukkuus ja julkisten alueiden viihtyisyys. Kilpailussa haetaan myös innovatiivisia ratkaisuja yhteisöllisen elinympäristön kehittämiseen”, Isotalo sanoo.

Kilpailuehdotuksista kerätään palautetta

Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin kutsukilpailuna, johon valittiin viisi työryhmää. Ehdotuksiin voi tutustua osoitteessa espoo.fi/satakielenrinne. Ehdotuksia voi kommentoida 12.11.2017 saakka. Kilpailutöistä kerätty palaute esitellään palkintolautakunnalle arvostelutyön yhteydessä. Lautakunnalla on mahdollisuus käyttää palautetta arvioinnin tukena.

Kilpailuehdotukset

Lisätietoja kilpailusta

Kommentoi ehdotuksia