Parempaa viestintää ja vuorovaikutusta kaupunkisuunnitteluun

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.3.2021 klo 15.52

Miten kaupunkisuunnitteluun liittyvä viestintä ja vuorovaikutus toimivat ja miten niitä tulisi kehittää? Tätä selvittelimme kaupunkisuunnittelukeskuksessa vuonna 2020. Keräsimme yhteen asukkailta saamiamme palautteita, selvitimme asukkaiden kokemuksia ja toiveita kyselyllä ja keskustelimme asukasaktiivien kanssa.  

Kysyimme myös kaupunkisuunnittelukeskuksen työntekijöiltä heidän kokemuksistaan ja toiveistaan. Ilmeni, että keskeiset haasteet koskettavat molempia osapuolia, vaikka koemme ne eri näkökulmista.  

Kehittämistarpeet tiivistettiin yhdessä 

Marraskuussa kutsuimme koolle noin kymmenen asukasta ja kymmenen kaupunkisuunnittelukeskuksen asiantuntijaa yhteiskehittämisen työpajaan.Pajassa tarkastelimme viestintää, vuorovaikutusta ja osallistumista kolmessa pienryhmässä. Niiden näkökulmat olivat vuorovaikutuksen parantaminen kaavaprosessissa, monenlaiset espoolaiset ja heidän huomioimisensa sekä luottamusta rakentavat toimintatavat.

Keskeiset kehittämistarpeet kiteytyivät työpajan pohjalta seuraavasti:

1. Dialogia ja luottamusta rakennetaan pitkällä aikavälillä.

2. Asukkaat haluavat saada tietoa ja tulla kuulluiksi kaavahankkeen alusta loppuun asti. 

3. Kaupunkisuunnittelua koskevan tiedon tulee olla helpommin löydettävää ja ymmärrettävää. Sen tulisi tavoittaa asukkaat oikeaan aikaan, kun vaikuttaminen on mahdollista. 

4. Osallistumisen tulee olla vaikuttavaa ja vaikuttavuudesta pitää antaa palautetta asukkaille. 

5. Viestinnässä ja vuorovaikutuksessa tulee huomioida asukkaiden moninaisuus. Viestintää ja osallistumismahdollisuuksia tulisi tarjota erilaisiin elämäntilanteisiin.

Ideoista kokeiluiksi ja käytännöiksi 

Pajan tuloksena oli myös kuusitoista kehittämisideaa, joilla haasteisiin voitaisiin vastata. Lisäksi ideoita nousee jatkuvasti esille sekä asukkailta että kaupunkisuunnittelukeskuksen sisäisissä keskusteluissa. Niiden pohjalta toteutamme kokeiluita ja rakennamme uusia toimintatapoja vähitellen.  

Olemme käsitelleet viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämistarpeita ja -ideoita kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Keskustelemme viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisestä jatkuvasti johdon kanssa. Alkuvuonna olemme toteuttaneet kolme tietoisku- ja keskustelutilaisuutta, jotka olivat avoimia koko henkilöstöllemme. Aihetta syvennettiin tilaisuus tilaisuudelta, alkaen nykytilanteesta ja jatkuen kehittämistyöhön ja kokeilutoimintaan.  

Aihe kiinnostaa työntekijöitämme: jokaisessa tilaisuudessa oli lähemmäs 60 osallistujaa, miltei puolet henkilöstöstämme. Tämä on paljon ottaen huomioon mahdolliset päällekkäiset kokousvaraukset ja työtilanteet.  

Kehittämistyön eteneminen 

Kaupunkisuunnittelun viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämistyö käynnistyy tänä vuonna. Koska Espoon verkkosivuston uudistustyö on juuri meneillään, painotamme tänä keväänä erityisesti tavoitetta 3. Verkkosivusto on ehkä keskeisin kanava ymmärrettävälle tiedolle.  

Kerron kehittämistyön vaiheista, tavoitteista ja kokeiluista vähitellen Espoon verkkosivustolla. Voit aina olla yhteydessä minuun kaupunkisuunnittelun viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. 

Heli-Maija Nevala 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 

palvelupäällikkö, viestintä ja vuorovaikutus 

heli-maija.nevala@espoo.fi 

p. 040 5048 418