Palautteella paremmaksi – espoolaisten toiveita kaupunkisuunnittelun viestinnälle ja vuorovaikutukselle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.8.2020 klo 14.00

Kysyimme espoolaisilta näkemyksiä viestinnästämme ja vuorovaikutuksestamme touko-kesäkuussa 2020. Saimme kyselyymme lähes 200 vastausta. Kiitos kaikille vastaajille! Vastauksenne auttavat meitä kehittämään toimintaamme.

Vastaajista suurin osa oli osallistunut tai seurannut läheltä kaavoitusta lähialueen asukkaana. Kyselyn vastauksissa tuotiin esille, että mm. viestinnän ja vuorovaikutuksen selkeydessä, avoimuudessa ja asukaslähtöisyydessä on kehitettävää. Myös asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksiin toivottiin parannusta.

Ylivoimaisesti eniten vastaajat halusivat osallistua kaavahankkeen suunnitteluun tuomalla paikallista näkemystä kaavoituksen alkuvaiheeseen. Kaavahankkeen alkuvaihe koettiin muutenkin erityisen tärkeäksi. 

Vastaajat toivoivat, että jatkossa asukastilaisuuksia pidettäisiin useammin etänä. Tilaisuuteen osallistuminen on helpommin sovitettavissa omaan aikatauluun, kun ei tarvitse erikseen lähteä tiettyyn paikkaan. Etenkin lapsiperheet kokivat etätilaisuudet parempina juuri ajankäytön kannalta. Osa vastaajista piti etätilaisuuksia parhaana vaihtoehtona koronapandemian aikana, vaikka osallistuisi mieluummin lähitilaisuuksiin. 

Asukkaat hakevat tietoa kaavahankkeista mieluiten Espoon kaupungin verkkosivuilta. Tietoa toivottiin saatavan myös Espoon Facebookista ja sähköpostitse. 

Eräs vastaaja kiteytti nasevasti Espoon viestinnän ja vuorovaikutuksen toivotun suunnan: sen tulee olla ”maanläheistä ja ihmiskeskeistä”. Kerromme kyselyn tuloksista tarkemmin myöhemmin syksyllä.