Vuodenajat haarautuvat Kalenteritiestä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.3.2019 klo 17.36

Lystimäessä Olarissa kulkee Kalenteritie – Kalendervägen. Se lähtee etelässä Lystimäentiestä ja tekee pohjoisessa mutkan länteen. Matkan varrella siitä haarautuvat Talvikuja, Syyskuja, Kevättieja Kesätie. Vuodenaikojen ja kalenterin aihepiiri pohjautuu tilannimeen Solberga, joka sisältää aurinkoa merkitsevän ruotsin sanan sol.

Katulinja on osa vanhaa Etelä-Espoosta Kiloon johtavaa tielinjaa. Tiellä oli aiemmin nimi Kilontie – Kilovägen. Tämä nimi oli opaskartassa vielä 1973, mutta tuolloin nimeä ehdotettiin muutettavaksi, koska oli varauduttava kadun katkaisemiseen. Katuosuus on ollut nimellä Kalenteritie – Kalendervägen opaskartassa vuodesta 1975 lähtien.

Vuonna 2000 muuttuvat liikennejärjestelyt katkaisivat ajoyhteyden Kokinkyläntielle, ja Kalenteritien puolelle jäänyt Kokinkyläntien osuus liitettiin Kalenteritien jatkoksi.

Kalenteritie – Kalendervägen kuuluu vuodenaikojen ja ajanlaskun aihepiiriin. Myös muut aihepiirin nimet Vuosikuja, Kuukausikuja, Viikkokuja, Kevättie, Kevätkuja, Kesäkuja, Syyskuja ja Talvikuja suunniteltiin 1973. Aihepiirin taustalla on tilannimi Solberga, joka antoi innoituksen aurinko- ja päiväaiheisiin. Nämä taas johdattivat kuu- ja yöaiheisiin nimiin, sitten vuorokaudenaikoihin liittyviin nimiin ja lopulta aina kalenteri- ja vuodenaikanimiin asti.

(Viikon nimi 13/2019. Kallas Lukka, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)