Viikon nimi 50/2016: Rajatie – Råvägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.12.2016 klo 19.14

Hannusjärven itäpään lähellä kulkeva katu, jonka nykyinen nimi on Hannusranta – Hannusstranden, oli aiemmin nimeltään Rajatie – Råvägen. Nimi Rajatie on annettu 1950- tai 60-luvulla ja perustuu sijaintiin. Tie on linjattu kulkemaan kiinteistöjen rajaa pitkin. Paikalla on ollut kiinteistönraja vuodesta 1955 lähtien.

Nimi on annettu 1955 tai viimeistään 1960-luvulla. Tiellä oli 1970-luvulle asti vain suomenkielinen nimi Rajatie. Ruotsinkielinen vastine Råvägen annettiin noin 1974.

1970-luvun loppupuolella nimistösuunnitelmassa tultiin sille kannalle, että kadulle annetaan muu nimi. Rajatie-nimen katsottiin olevan huonosti paikallistava, kun keskeisten kadunnimien haluttiin liittyvän alueennimeen. 1977 esitettiin sekä kadulle että suurkorttelille nimeä Bondaksenmäki Bondasbacken tilannimen Bondas mukaan. Suunnitelma muuttui edelleen, ja vuoden 1982 asemakaavaan merkittiin kadulle nimi Puntalanranta – Bondasstranden, mutta sitäkään ei otettu käyttöön. Aiemman Rajatien nimeksi tuli 1986 Hannusranta – Hannusstranden.

Espoossa oli 1970-luvun alkupuolelle asti useita muitakin Rajatie-nimisiä teitä: Perusmäessä, Jupperissa, Lippajärvellä, Tuomarilassa (Sunassa), Nöykkiössä ja Friisilässä.

Perusmäessä aiemman Rajatien nimenä on nykyisin Perusmäenkuja, Jupperissa Louhostie, Lippajärvellä Tammihaantie, Sunassa Yläniityntie, Nöykkiössä Kiertokuja ja Friisilässä Friisilänraitti ja lyhyellä osuudella Friisiläntie.

Myös Harakassa, nykyisissä Pohjois-Leppävaarassa ja Lintuvaarassa, oli 1950-luvulle asti Rajatie. Se kulki pitkin 1900-luvun palstoitusalueen rajalinjaa, joka oli alkujaan ollut Bergansin tilan raja. Koko linjalla ei kuitenkaan liene koskaan ollut yhtenäistä tietä. Linjalla kulkee nykyisin muun muassa Viserrystie.

Espoon lukuisat Rajatie-nimet olivat hyvin sopivia kunkin asuinalueen omassa käytössä, mutta koko Espoon ja naapurikuntien osoitejärjestelmän selkeyden vuoksi päädyttiin muuttamaan ne muiksi. Pääkaupunkiseudulla vain Vantaalle on jäänyt Rajatie-niminen katu.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2016.)