Viikon nimi 49/2015: Alamyllynpolku – Nedre kvarnstigen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.12.2015 klo 15.41

Vesirattaanmäen asemakaavassa nykyisen Myllytien kohdalla on nimi Alamyllynpolku – Nedre kvarnstigen. Kulkutie johtaa Kunnarlantieltä Glomsånissa olevan kosken partaalle. Koskessa on jäljellä raunioita myllystä, jota kutsuttiin nimellä Nedre kvarn.

Koskessa on niin suuri korkeusero, että se riitti pyörittämään kahta peräkkäistä myllyä. Lähempänä kosken niskaa oli Övre kvarn ja sen alapuolella Nedre kvarn (nedre = ala-, alempi; kvarn = mylly).

Alamyllynpolun varressa kosken itärannalla on asemakaavassa myös viheralueennimi Alamyllynkallio – Nedre kvarnberget.

Övre kvarnin mukaan on nimetty kosken toisella rannalla suurkortteli Ylämylly – Övre kvarn ja Ylämyllyntie, Ylämyllynaukio ja Ylämyllynpolku.

Kaavan mukaan Alamyllynpolku on pääasiassa kevyen liikenteen käytössä, mutta toimii myös ajoyhteytenä muutamalle reitin varressa olevalle rakennukselle.

Nimi Myllytie on aiheellista muuttaa, jotta vältetään sekaannukset Helsingissä olevan toisen Myllytien kanssa. Tilanne 2015: Alamyllynpolku-nimeä ei ole vielä otettu käyttöön.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2015.)