Viikon nimi 44/2015: Pehkusilta – Torvströbron

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.10.2015 klo 16.12

Turunväylän ja Turveradantien eritasoliittymän Turvesolmun länsipuolella on jalankulkusilta, jolle annettiin vuoden 2011 nimistösuunnitelmassa nimi Pehkusilta – Torvströbron.

Nimen aihe saatiin siitä, että nykyisen Turvesolmun tuntumassa toimi 1900-luvun alkupuolella turvepehkutehdas. Tehdasrakennusta ei ole jäljellä. Sen sijaintipaikka on Turvesolmun eteläisimmän rampin eteläpuolella, 400 m Pehkusillasta itäkaakkoon.

Kevyen liikenteen siltaa ja sen nimeä ei ole merkitty asemakaavaan, mutta nimeä sopii käyttää sillasta puhuttaessa. Silta on rakennettu 2015.

Sillale koillisesta tuleva kävelytie on Pehkupolku – Torvströstigen. Tämä nimi on kaavassakin.

Turvepehkutehtaan omisti Espoon Turvepehku Oy – Esbo Torvströ Ab. Aluksi, 1910-luvulla ja 20-luvun alussa, yhtiön nimenä oli vain Esbo Torfströ Ab.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2015.)