Viikon nimi 43/2015: Turvesolmu – Torvknuten

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.10.2015 klo 16.44

Turunväylän ja Turveradantien välinen eritasoliittymä on nimeltään Turvesolmu – Torvknuten. Solmunnimi viittaa läheisen suon ja osa-alueen nimeen Turvesuo – Torvmossen.

Nimi Turvesolmu – Torvknuten on suunniteltu 1977 ja vahvistettu asemakaavassa. Liittymä oli kauan suunnitelmissa toteutumattomana, sillä se on rakennettu 2015.

Suota alettiin kutsua nimillä Turvepehkusuo – Torvströmossen ja Turvesuo – Torvmossen 1900-luvulla, jolloin suosta nostettiin turvetta kaupallisiin tarkoituksiin. Suon laidassa toimi turvepehkutehdas. Suon vanha nimi oli Stormossen.

Turveradantie kulkee Turvesolmusta Turvesuontien länsipään kautta etelään.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2015.)