Viikon nimi 41/2016: Sepetlahdentie – Sepetviksvägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.10.2016 klo 15.20

Matinkylän asuinalueen eteläosassa oli aiemmin käytössä kadunnimi Meriojantie. Nimi poistettiin käytöstä, kun koko katuverkkoa muutettiin monin tavoin 1970-luvun alkupuolella. Matinkyläntien länsipuolelle jäänyt  Meriojantien pääosa sai nimen Sepetlahdentie – Sepetviksvägen. Nimi perustuu perinteiseen lahdennimeen Sepetviken.

Espoon nimistötoimikunta laati 1970 nimistösuunnitelman Matinkylä III -kaava-alueelle. Toimikunta halusi ottaa lahdennimen Sepetviken kadunnimen aiheeksi ja toimikunta muodosti sille vastineen Sepetlahti käytettäväksi suomenkielisen kadunnimen alkuosana. Tuolloin ja myöhemminkin itse lahdelle jäi pelkkä nimi Sepetviken.

Nimi Sepetlahdentie – Sepetviksvägen on ollut Espoon opaskartassa vuodesta 1975. Vuonna 1976 toimikunta otti käyttöön alueennimen Sepetlahti – Sepetviken ja esitti lisäksi Sepetlahtea venesataman ja satamaan johtavan lyhyen kujan nimeksi. Sataman ja kujan nimet sisältyvätkin alueen asemakaavaan, joka vahvistettiin 1992.

Sepetlahdentie ulottui aluksi Matinkyläntieltä lounaaseen lähelle rantaa. Läpiajo päätettiin kuitenkin katkaista tällä reitillä. Sen takia rannan puoleinen osuus, joka jäi erilleen muusta Sepetlahdentiestä, sai oman nimen. Nimeksi tuli Sepet-torppa – Sepettorpet. Tämä nimi tulee vanhasta torpannimestä Sepettorpet.

Vuodesta 1990 lähtien nimen Sepetlahdentie tarkoite on noin 500 metrin mittainen osuus Matinkyläntiestä länteen ja lounaaseen. Alkuperäinen tarkoite oli 200 metriä pitempi.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2016.)