Viikon nimi 40/2016: Antinkuja – Andersgränden

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.10.2016 klo 11.58

Matinkylän eteläosassa katuverkko muuttui suuresti 1970-luvun alkupuolella. Aiempi Meriojantien koillispää jäi uuden pääkadun, Matinkyläntien, itäpuolelle. Sen takia nimistötoimikunta katsoi parhaaksi antaa sille oman nimen. Nimeksi tuli Antinkuja – Andersgränden. Nimi kuuluu laajaan etunimiaiheisten kaavanimien joukkoon. Nimeä ei siis annettu kenenkään tietyn Antti- tai Anders-nimisen henkilön muistonimeksi.

Nimi sisältyy Espoon nimistötoimikunnan ehdotukseen 6.10.1970. Nimi on vahvistettu asemakaavassa ja on ollut Espoon opaskartassa vuodesta 1973.

Antinkujan lähistöllä on muun muassa Aapelinkatu – Abelsgatan. Lähinimiä ovat myös Paulinpolku, Harrinpolku ja Leilankuja. Miehen- ja naisennimien aihepiiri Matinkylän kaavanimistössä perustuu alueennimeen Matinkylä – Mattby.

Antinkuja on melko lyhyt, noin 150 metrin mittainen asuntokatu. Kadulle ei ole ajoyhteyttä lounaasta Matinkyläntieltä, vaan vain koillisesta Aapelinkadun ja Matinlahdenkujan kautta.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2016.)