Viikon nimi 39/2017: Hynkänlampi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.9.2017 klo 10.01

Hynkänlampi on metsälampi Nuuksion Pitkäjärven itäpuolella. Siitä etelään sijaitsee kohouma Hynkänkallio – Hynkeberget. Lammen kaakkoispuolella on suurikokoinen siirtolohkare ja pohjoisessa Hynkänlammen luonnonsuojelualue jyrkänteineen. Näistä kerrotaan enemmän Espoon luontokohteita käsittelevässä oppaassa, ks. Hynkänlammen luonnonsuojelualue.

Hynkänlampi kuuluu Espoon perinnäiseen nimistöön ja on paikallisten ihmisten parissa syntynyt. Ruotsin kielessä lammesta puhutaan kansanomaisesti Hynki- ja Hynkelampi-nimillä. Kyseessä on satoja vuosia vanha paikannimi, sillä ruotsin kielen mukainen Hynkens träsk on merkitty karttaan jo vuonna 1775. Opaskarttoihin nimi on merkitty vuosina 1970–1973 muotoon Hynkenlampi, nykyisessä muodossa se on vuodesta 1975 eteenpäin.

Nimi on ilmeisesti suomalaislähtöinen, hämäläisten antama. Se voi viitata alueella runsaslukuisina viihtyviin metsäsikoihin eli mäyriin ja liittyä siten suomen murteiden verbeihin hyngätä ’röhkiä’ ja hynkyä ’pitää epäselvää ääntä, ynistä’ sekä sanamuotoihin hynkä, hynky,  hönkä ’sian kiima’. Noin kilometrin päässä pohjoisessa sijaitsevien Sikalampien nimet saattavat nekin liittyä mäyrien esiintymiseen.

Lähteitä: Sirkka Pikkalan tutkimus teoksessa Järvi-Espoo: vesistönimet, luontoa, historiaa ja tulevaisuutta 1992, s. 52.

(Marika Luhtala, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2017.)