Viikon nimi 39/2016: Meriojantie

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.9.2016 klo 15.59

Nimi Meriojantie tarkoitti tietä Matinkylän eteläosassa. Nimen antoivat asukkaat 1950-luvulla. Tiettävästi nimeä ehdotti Olavi Mattila, joka muutti perheineen alueelle 1952. Nimi saatiin siitä, että tien lähellä, sen kaakkoispuolella virtaa oja, ja meri on lähellä.

Tie ja sen varren omakotiasutus syntyivät sodanjälkeisenä aikana. Meriojantie-nimellä ei ollut erillistä ruotsinkielistä vastinetta. Ennen tämän nimen antamista tiellä ei ollut muuta nimeä. Nimi Meriojantie oli käytössä 1970-luvulle asti. Silloin katuverkkoon tehtiin merkittäviä muutoksia, joiden takia myös tiennimistöä muutettiin.

Vuoden 1970 suunnitelmassa pääkatu Matinkyläntie linjattiin kulkemaan kohti etelää niin, että se jakoi Meriojantien kahteen osaan. Tämä Matinkyläntien osuus rakennettiin 1970-luvun puoleenväliin mennessä. Matinkyläntien itäpuolelle jäänyt aiempi Meriojantien osuus sai 1970 laaditussa nimistösuunnitelmassa nimen Antinkuja – Andersgränden ja muu osa nimen Sepetlahdentie – Sepetviksvägen.

Nimet Antinkuja ja Sepetlahdentie otettiin käyttöön vuoden 1973 aikoihi. Espoon opaskartassa 1973 on Meriojantie-nimi vielä jäljellä lounaisimmalla osuudella, mutta opaskartassa 1975 Sepetlahdentie-nimi ulottuu sinnekin.

Myöhemmin Sepetlahdentie katkaistiin vielä niin, että lounaisosa sai 1990 oman nimen Sepet-torppa – Sepettorpet.

Ei ole tiedossa, miksi Espoon nimistötoimikunnan suunnitelmassa 1970 ei säilytetty nimeä Meriojantie millään osuudella. Oletettavasti kaavanimistöön haluttiin yhtenäisyyttä, ja meriaiheisia nimiä ei haluttu hajauttaa moneen paikkaan Espoon rannikkoseudulla.

Muistitietoa Meriojantie-nimen synnystä saatu entiseltä asukkaalta 26.9.2016.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2016.)