Viikon nimi 36/2015: Finnevikinsilta – Finneviksbron

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.9.2015 klo 17.28

Matinkylän ja Finnoon yhdistävä Finnevikinsilta – Finneviksbron ylittää Finnoon kosteikon sen pohjoisreunalla. Silta on nimetty muinaisen Finnevik-nimisen kylän mukaan.

Finnevik tarkoitti keskiajalla Finnoon alkukylää ja sen luona ollutta lahtea. Finnevik oli 1400- ja 1500-luvulla myös hallinnollisen verotusalueen, verokunnan, nimenä. Nimi jäi kuitenkin jo satoja vuosia sitten pois käytöstä.

Finnoon–Kaitaan visiota pohtinut Suur-Espoonlahden kehitys ry:n työryhmä esitti 2010 ja 2011 idean, että nimi Finnevik nostettaisiin esiin seudun nimistössä. Aihetta voitiin parhaiten käyttää tässä sillannimessä.

Sillalla kulkeva katu, Suomenlahdentie – Finnviksvägen, ulottuu nykymitassaan Matinkylän keskuksesta Finnooseen. Sen nimi annettiin 1981. Myös kadun ensisijaisena nimeämisperusteena on vanha kylän ja verokunnan nimi Finnevik, jota käytettiin toisinaan myös muodossa Finnvik. Kadun suomenkieliseksi nimeksi muodostettiin käännöksen keinoin Suomenlahdentie. Kadunnimen suunnittelussa otettiin huomioon, että nimi johtaa ajatukset myös Finnoon ja Matinkylän edustalla avautuvan isomman lahden tuttuun Suomenlahti-nimeen.

Sillannimi annettiin selvemmin kylännimen Finnevik mukaan. Nimi Finnevikinsilta – Finneviksbron suunniteltiin vuoden 2012 alussa ja vahvistettiin asemakaavassa saman vuoden lopulla.

Finnevikinsilta, Espoon pisin silta, avattiin käyttöön Espoo-päivänä 29.8.2015. Silta on ajonevoliikenteen ja jalankulun käytössä. Leveällä jalankulkuosalla on tilaa myös kosteikon lintujen tarkkailuun.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2015.)