Viikon nimi 35/2017: Poutlahti – Poutlax

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.8.2017 klo 13.13

Nimiä Poutlahti – Poutlax käytetään Nuuksion kaupunginosassa, Siikajärven kylässä sijaitsevasta suurkorttelista ja kadusta. Ne sisältyvät lisäksi liitynnäisiin kadunnimiin Poutlahdentie – Poutlaxvägen.  Nuuksion Pitkäjärvessä sijaitseva salmi on Poutlaxsundet ja läheinen luonnonoja Poutlaxbäcken; näille paikoille ei ole ainakaan virallisessa nimistössä suomenkielisiä vastineita.

Nimet on kirjoitettu eri vuosikymmenillä usealla eri tavalla. Opaskartassa suurkorttelin niminä oli vuonna 1982 Puutlahti – Portlax, vuonna 1984 Poutlahti – Portlax ja vuodesta 1986 alkaen Poutlahti – Poutlax.

Nimien taustalla on vanhempi suomenkielinen paikannimi, joka on lainattu jo varhain ruotsiin. Tästä kertoo jälkiosa; suomessa oli aikaisemmin käytössä lahti-sanan varhaisempi muoto *laksi. Saulo Kepsun mukaan nimi on alkuaan Puutlahti. Sillä saattaisi olla jotakin tekemistä Nummen Heinolan kantatalon Puuttu kanssa. Nimen tarkempi lähtöseutu ja alkuperä ovat kuitenkin hämärän peitossa, asiaa olisi tutkittava lisää.

Laksi-loppuisia nimiä on peruskartoissa 35 lähinnä Outokummussa, Suomussalmella ja Tuusniemellä. Niiden tarkoittamat paikat ovat yleensä lahtia, mutta mukaan mahtuu myös muutamia muita luontonimiä ja talonnimiä. Ruotsinkieliset laks-loppuiset nimet ovat vanhoja suomalaisnimiä.

Lähteitä: Suomalainen paikannimikirja 2007, s.v. laksi. Saulo Kepsun tutkimus teoksessa Kylä-Espoo: Espoon vanha asutusnimistö ja kylämaisema 2008, s. 138.

(Marika Luhtala, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2017.)

Kartta: opaskartta, Espoon karttapalvelu.