Viikon nimi 35/2016: Niittymaa – Ängsmalmen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.9.2016 klo 16.59

Espoossa on kymmeniä Niitty-alkuisia paikannimiä, joista yksi on Niittykummun kaakkoisosalle annettu suurkorttelinnimi Niittymaa – Ängsmalmen. Nimiparissa näkyy sekä kaupunginosan nimi Niittykumpu että vanha viljelysnimi Malmlänet, ja se on vahvistettu asemakaavassa vuonna 1986.

1970-luvun kartoissa tunnettiin nimipari Niittyhaka – Ängshagen, joka ilmeisesti on ollut melko sattumanvaraisesti valittu nimen Niittykumpu liitynnäinen. Muutaman vuoden ajan kartalla ehdittiin nähdä myös vaihtoehto Niittymaa – Ängshagen, kunnes alue kaavoitettiin ja nykyinen nimi vahvistettiin. Nimeen haluttiin näkyviin myös alueen perinnäinen nimi Malmlänet, suomeksi jotakuinkin ’hiekkamaa-alue’, jota on käytetty niin ikään eräissä muissa alueen nimissä, kuten kadunnimessä Reunaniitty – Malmlänet. Niittymaa sopii myös merkityksensä puolesta hyvin nimeksi melko alavalle ja tasaiselle alueelle.

Myös Niittymaalla on muutamia omia liitynnäisiä, kuten Niittymaanaukea – Ängsmalmslänet, Niittymaanpuisto – Ängsmalmsparken sekä Niittymaantie – Ängsmalmsvägen. Sekä suomen- että ruotsinkielisiä nimiä tarkastelemalla voidaan havaita, kuinka niistä muodostuu alueelle omaleimainen kokonaisuus, jonka kattona Niittymaa – Ängsmalmen toimii.

(Laura Ukskoski, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2016.)