Viikon nimi 32/2017: Orajärvi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.8.2017 klo 14.28

Orajärvi-niminen ylänköjärvi sijaitsee Pohjois-Espoossa ja kuuluu Velskolan kaupunginosaan. Ympäröivä seutu on Espoon metsäisintä ja harvaanasutuinta aluetta. Lähellä on useita muita järviä, kuten Urja ja Ruuhijärvi Rojärv, sekä lampia, kuten Karjakaivo, Käkilampi, Pöksynhaara, Pikku Ruuhilampi, Iso Majaslampi ja Pikku Majaslampi. Lähimpänä Orajärveä on etelässä pieni lampi, joka on nimetty suuremman järven mukaan Pikku Orajärveksi.

Orajärvi on kirjoitettu karttaan vuonna 1780 asussa Åra Järvi, vuoden 1930 pitäjänkartassa Orajärvi. Tämän jälkeen nimi on ollut peruskartassa, opaskarttaan se tuli vuonna 1970.

Nimi on harvinainen, sillä Suomessa on vain kaksi Orajärveä. Toinen sijaitsee Jyväskylässä. Ora-alkuisia nimiä on lisäksi Pellossa ja Sodankylässä; näitä on pidetty saamelaisperäisinä. Sodankylän nimeen on esimerkiksi katsottu sisältyvän jokin saamen kielen sana: oarre ’ora, naskali’, oar’re ’orava’ tai orra ’nuora’.

Espoon Orajärvi-nimen tausta on epäselvä. Järvi on voinut saada nimensä rannalla sijaitsevien suurten, hampaita muistuttavien kivipaasien perusteella. Toisaalta sana ora on saattanyt kuvata järven haarakkuutta. Nimi voitaisiin liittää kaskeamiseenkin, kuten lännempänä sijaitsevan Oralammen kohdalla. Silloin siihen sisältyisi sana oras.

Lähteet: Sirkka Paikkalan tutkimus teoksessa Järvi-Espoo: vesistönimet, luontoa, historiaa ja tulevaisuutta 1992, s. 57.

(Marika Luhtala, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2017.)

Kartta: opaskartta, Espoon karttapalvelu.