Viikon nimi 3/2016: Toppelund

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.1.2016 klo 12.33

Gräsan kartanosta eli Gräsagårdista erotettiin 1887 maapalsta, joka sai nimen Toppelund. Nimeä alettiin käyttää myös palstalle rannan läheisyyteen rakennetusta huvilasta. Ei ole tiedossa, mistä nimi saatiin 1887. Nykyisin Toppelund on käytössä myös alueennimenä Haukilahden kaupunginosan kaakkoisosassa.

1887 muodostettu Toppelundin tila oli huvilapalstaksi hyvin suuri, sillä se oli kooltaan yli 30 hehtaaria. Nimi muodostettiin oletettavasti samaan aikaan.

Loppuosana on ruotsin sana lund, joka merkitsee lehtoa. Nimenantaja halusi ehkä tuoda sillä esiin alueen luonnon piirteitä. Varsinkin rannan ja huvilanpaikan lähistöllä on alavaa ja lehtomaista maastoa. Nimen alkuosa Toppe- on voitu antaa esimerkiksi jonkin muualla sijainneen paikan mallin mukaan. Ainakaan Espoossa ei ollut sentapaista aiempaa nimistöä.

Toppelundin ensimmäinen huvila rakennettiin ilmeisesti 1880-luvun lopulla. Sen tilalle rakennettiin uusi huvila 1950-luvun alussa.

Toppelundin huvilan ja alueen mukaan on annettu nykyiset kadunnimet Toppelundintie, Toppelundinkuja ja Toppelundinportti, puistonnimet Toppelundinpuisto, Toppelundinranta ja Toppelundinnummi sekä nimet Toppelundin koulu ja Toppelundin päiväkoti.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2016.)