Viikon nimi 28/2015: Rinnetie

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.7.2015 klo 9.00

Nykyiset Nupurinrinne – Nupurbranten ja Nupurin Alppitie – Nupurböle Alpväg muodostivat ennen yhtenäisen tien, jolla oli nimenä Rinnetie. Nimi on annettu 1950- tai 60-luvulla. Nimi perustui vaihtelevaan maastoon. Erityisen vahvasti tietä leimaa sen pohjoispäässä oleva pitkä ja jyrkkä rinne.

Nimi Rinnetie poistettiin käytöstä Nupurissa 1974, koska eri alueilla Espoossa oli silloin ainakin kahdeksan eri Rinnetietä. Nimi jäi vain Jupperiin.

Seuraavat nykykadut olivat Espoon nimistörekisterin tietojen mukaan vuoteen 1974 asti Rinneteitä: Holmanmäki, Kahisevantie, Nupurinrinne, Seilimäki, Suopuronkuja +  Suopuronrinne, Vuoriharjunkuja, Ylärinne. Aiemmin Rinnetienä oli ollut näiden lisäksi myös nykyinen Päivänkajontie ja osa nykyistä Joupintietä.

Aiemmalla Rinnetien eteläpään osuudella nimi vaihdettiin Rinnetiestä Alppitieksi jo 1970-luvun alussa, vuoteen 1972 mennessä. Alppitie muutettiin edelleen Nupurin Alppitieksi 70-luvun puolessavälissä.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2015.)