Viikon nimi 28/2014: Kallvik

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.7.2014 klo 8.00

Kallvik on alue Kurttilan eteläpuolella.

Kallvik on ollut alkuaan lahdennimi, sittemmin torpan- ja talonnimi Mulbyn kylässä. Lahdennimi on ilmeisesti tullut veden kylmyydestä.

Kirjassa Saaristo-Espoo Kurt Zilliacus ja Ritva Liisa Pitkänen kirjoittavat:

"Paikka on ollut tunnettu ennen kaikkea veneveistämönä ja lastauspaikkana ja myöhemmin tiilitehtaana.

Suomessa on yhteensä runsaat kaksikymmentä Kal(l)vik(en)-lahdennimeä; noin puolessa niistä ensi tavun vokaali on äännetty pitkänä, toisessa puolessa taas on ollut pitkä, mikä ääntöasu on nykyään yleistynyt useimpiin nimiin. Kaikesta päätellen nimiin sisältyy adjektiivi kall (vanhemmassa murteessa ka:ld) ’kylmä’, ja nimet ovat viitanneet veden kylmyyteen."

Nykyisin Kallvik on käytössä myös osa-alueennimenä.

(Jonas Kylliäinen, 2014)