Viikon nimi 24/2015: Halujärvi – Haluträsket

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.6.2015 klo 12.00

Halujärvi – Haluträsket on metsälampi Espoonkartanon kaupunginosassa, nelisen kilometriä Kauklahdesta luoteeseen. Vanhoja tietoja on vain ruotsinkielisestä nimestä, mutta sen taustalla voi olla jokin varhaisempi suomenkielinen nimi, joka on kadonnut. Mahdollinen alkuperäinen nimi on voinut olla esimerkiksi Halo-alkuinen murresanan halopaju ja rantojen pajukkojen mukaan.

Espoon järvien ja lampien nimistä on tietoa Järvi-Espoo-kirjassa. Tätä lampea ovat ruotsinkieliset kutsuneet nimellä Haluträsk, myös lyhyesti Halu. Vuodelta 1832 on asiakirjamerkintä "Halu Träsk".

Lampi sijaitsee Träskbyn kylän mailla, etäällä vanhasta asutuksesta. Kylännimi ei liity tähän lammennimeen.

1900-luvun alkupuolen kartoissa lammennimellä Haluträsk ei ole vielä suomenkielistä vastinetta. Nimi Halujärvi lienee muodostettu ruotsinkielisen nimen mukaan. Se on kartoissa lähiasutusta tarkoittavana alueennimenä tai lammennimenä tai molemmissa tarkoituksissa 1960-luvulta lähtien.

Lammen etelä- ja lounaispuolelle 1950-luvulla syntyneestä asuinalueesta käytetään lammen mukaan nimeä Halujärvi – Haluträsk. Ruotsinkielisestä lammennimestä alettiin 60-luvulla käyttää peruskartassa määräistä muotoa Haluträsket – ehkä kartantekijä tai joku muu nimenkäyttäjä tahtoi sillä erottaa lammennimen alueennimestä.

Lammennimen sisältöä on vaikea tulkita. Nimi voi hyvin olla pohjimmiltaan suomenkielinen, kuten monet muutkin Espoon lampien ja järvien nimet, mutta vuosisatojen takainen alkuperäinen asu on tuntematon. Lampi on kooltaan sellainen, että oletettavan suomenkielisen alkuperäisnimen loppuosa on voinut olla -lampi tai -järvi. Alkuosa on voinut olla Halu- tai jotain muuta, esimerkiksi Halo-. Nykyisen alkuosan yhtäläisyys suomen sanan halu kanssa on varmaan vain sattumaa.

Sirkka Paikkala esittää Järvi-Espoo-kirjassa mahdollisuutena, että nimi voisi liittyä murresanaan halopaju, joka merkitsee halavaa tai salavaa. Siinä tapauksessa nimi olisi annettu rantojen ja lähimaaston pajukasvillisuuden mukaan.

1900-luvun alusta on tieto myös metsäaluetta tarkoittavasta nimestä Haluskogen, joka lienee syntynyt lammennimen mukaan.

Halujärvi-aiheisia tiennimiä on käytössä vuodesta 1975: Halujärvelle johtaa Halujärventie – Haluträskvägen, ja lammen länsirannan lähelle nouseva sivukuja on Halujärvenmäki – Haluträskbacken. Myöhemmin on otettu käyttöön myös sivuteiden nimet Halujärvenkuja (1987) ja Halujärvenrinne (2009).

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2015.)