Viikon nimi 22/2015: Sommaröntie – Sommarövägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.5.2015 klo 17.09

Suvisaaristoon vievää tietä kutsuttiin vanhastaan ruotsinkielisellä nimellä Sommarövägen ja suomenkielisellä nimellä Sommaröntie. Nimi Sommarövägen on syntynyt lähinnä saariryhmännimen Sommaröarna perusteella, ja nimi Sommaröntie on puolestaan muodostettu Sommarövägen-nimen mukaan. 1970-luvulta lähtien Sommarövägen on myös virallinen kadunnimi. Kadun virallisena suomenkielisena nimenä on Suvisaarentie.

1970-luvun alkuvuosina suomenkielinen kadunnimi oli ensin lyhyehkön aikaa muodossa Suvisaaristontie. Sitäkin muotoa käytetään toisinaan edelleen, ehkä kuitenkin useammin erehdyksessä kuin vanhasta muistista.

Tiennimen Sommarövägen taustalla on siis Sommaröarna-nimi, ja osin myös sen yksikkömuoto Sommarö, koska sitäkin on käytetty ja käytetään jonkin verran.

Ennen 1970-lukua tiennimi Sommaröntie – Sommarövägen oli laajalti käytetty, vaikka sillä ei ollut virallisen kadunnimen asemaa. Suomenkielinen nimi Sommaröntie tunnettiin asukkaan muistitiedon mukaan hyvin ainakin 1950-luvulla ja oletettavasti jo aiemminkin. 1970-luvulla ja sen jälkeen se on kuitenkin jäänyt pois, kun virallinen nimi Suvisaarentie on yleistynyt myös asukkaiden puheeseen.

Nimi Sommaröntie – Sommarövägen tarkoitti varsin pitkää tiejaksoa. Jorvaksentien ja Svinöhön ja Ramsöhön johtavien siltojen rakentamisen jälkeisinä aikoina sitä on voitu käyttää tiekokonaisuudesta, joka ulottui Finnoosta saariin. Tarkoitteeseen kuuluivat siten nykyisen Suvisaarentien lisäksi nykyiset Hannuksentie, Kaitaantien pääosa, Riilahdentie ja Soukanväylän eteläpää. Espoon opaskartassa 1970–73 olikin nimi Suvisaaristontie – Sommarövägen vielä merkitty kaikille mainituille osuuksille, mutta vuodesta 1974 nimi Suvisaarentie – Sommarövägen on vain osuudella Soukanniementien risteyksestä saariin.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2015.)