Viikon nimi 19/2016: Ala-Soukka – Nedre Sökö

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.5.2016 klo 16.41

Ala-Soukka – Nedre Sökö on alueennimi, joka tarkoittaa Soukan kerrostalovaltaisen asuinalueen eteläosaa. Alueen pääkatua Soukantietä tai jalankulun runkoreittiä Soukanraittia kulkiessa Ala-Soukka on maastossa jonkin verran alempana kuin Ylä-Soukka. Nimen taustalla on myös vanha talonnimi, sillä Sökön kylän kantatalot olivat Övergård eli Övre Sökö ja Nedergård eli Nedre Sökö.

Kantatalot saivat nimensä sijainnistaan kylätontilla: toinen talonpaikka on ylempänä, toinen alempana.

Espoon opaskartassa alueennimet (suurkorttelinnimet) Ala-Soukka – Nedre Sökö ja Ylä-Soukka – Övre Sökö ova olleet vuodesta 1984, mutta ainakin 1968 käytettiin nimiä Ala-Soukka ja Ylä-Soukka vastaavista asemakaava-alueista .

Alueen asukkaat olivat käyttäneet ilmeisesti jo aiemmin alueennimiä Ali-Soukka – Nedre Sökö ja Yli-Soukka – Övre Sökö, sillä ne vaikuttavat vuonna 1973 tallennetussa haastattelutiedossa varsin vakiintuneilta. Nimen Ali-Soukka – Nedre Sökö tuolloinen tarkoite oli Raija Bjarlandin keräämän paikannimikokoelman mukaan "Soukan (Sökön) eteläosa Sököuddenilla".

Opaskartassa 1980–82 kerrostaloalueen eteläosassa oli alueennimi Alakartano – Nedergården, mutta se korvattiin 1984 siis nimellä Ala-Soukka – Nedre Sökö. Soukantiehen nähden poikittainen pääkatu on Alakartanontie – Nedergårdsvägen. Sen nimi on suunniteltu 1968.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2016.)