Viikon nimi 16/2014: Donabacka

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.4.2014 klo 17.12

Donabacka

Brinkinmäessä tapahtuu joitakin muutoksia katujen linjoissa ja myös nimissä, kun asemakaavan mukainen katuverkko toteutuu. Brinkinmäentien ja Kurttilantien yhtymäkohdassa pääkadun linjaa aiotaan siirtää niin, että vanhalla tielinjalla reilun sadan metrin osuus jää erilliseksi pikkukaduksi. Osuus on saanut oman nimen Donabacka perinteisen tienmäennimen mukaan.

Lähiasukkaat ovat kutsuneet näillä kohdin olevia tienmäkiä nimillä Lilldonaback ja Stordonaback tai lyhyesti Donaback tai Donabacka. Nimi Stordonaback tarkoittaa vähän pohjoisempana, Kaskimäen tasalla Kurttilantiellä olevaa mäkeä.

Kun Donaback(a)-, tarkemmin sanoen Lilldonaback-nimisen tienmäen kohdalle tarvittiin asemakaavaa laadittaessa 2004 uusi nimi, vanha tienmäennimi oli luontevaa ottaa myös kaavanimeksi. Lyhyehkön osuuden nimeksi tuli pelkkä Donabacka ilman erillistä suomenkielistä vastinetta, koska näin voidaan säilyttää parhaiten perinteiseen paikannimeen sisältyviä alkuperäisarvoja, ja hyvää suomenkielistä käännösvastinetta tai äänteellistä mukaelmaa olisi ehkä ollut vaikea muodostaa.

Nimenosa Dona- äännetään espoolaismurteessa ”duna” (lyhyt u-vokaali kuten suomen sanassa juna). Länsi-Uudellamaalla on Dånabacka-nimiä, idempänä Uudellamaalla Donabacka- tai Dunabacka-nimiä (loppuosa voi olla myös esim. muodossa -backen). Ruotsin verbi dåna on murteissa vastaavasti vaihdellen dåna, dona, duna. Sen merkitys on mm. jyristä. Selityksenä Dåna-, Dona- ym. tienmäennimille onkin, että maaperä tai kallioperä on ollut sellainen, että hevoskärryllä ajettaessa on kuulunut jyrinää.

Tiedot Donabacka-nimen sisällöstä on saatu ruotsinkielisen paikannimistön asiantuntijalta Peter Slottelta 2004.

Suomenkielisessä käytössä kadunnimen Donabacka voi ääntää perinteiseen tapaan ”dunabakka” tai miksei myös länsiuusmaalaiseen tapaan ”donabakka”.

Kadunnimi Donabacka otettiin käyttöön 2012, vaikka Brinkinmäentien pohjoispään uutta linjaa ei ollut vielä rakennettu. Näin Donabackan varren uusien talojen asukkaiden osoitteita ei enää tarvitse muuttaa.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2014.)