Viikon nimi 14/2016: Jupperintulli – Juppertullen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.4.2016 klo 16.07

Nimi Jupperintulli – Juppertullen tarkoittaa lyhyttä kujaa, joka on merkitty asemakaavassa Riihiniityntien pohjoispäähän Jupperissa. Kuja sijaitsee Jupperin tärkeimmän tuloristeyksen tuntumassa.

Kadunrakentamisohjelman mukaan katu rakennetaan vuoden 2016 aikana. Aiemmin paikka on ollut rakentamaton. Kadunnimi on otettu osoitekäyttöön huhtikuussa 2016.

Jupperin-alkuinen nimi noudattaa lähimpien pikkukatujen (Jupperinkuja, Jupperinmetsä) ja viereisen puiston (Jupperinlaita) nimien mallia.

Paikka on liikkumisen kannalta tärkeä, sillä Jupperintullin edustalla on eräiden bussilinjojen päätepysäkki.

Jupperinlaidan puistoalue on aivan Vantaan rajalla. Tulli-loppuisen nimen voi ajatella viittaavan myös kunnanrajan läheisyyteen.

Kadunnimi Jupperintulli – Juppertullen suunniteltiin 2012 asemakaavan muutoshankkeen yhteydessä.

Espoossa on joitakin muitakin tulli-loppuisia kaavanimiä, kuten kadunnimet Gräsantulli – Gräsatullen Olarissa ja Tillintulli – Tillistullen Tillinmäessä ja pienen jalankulkuaukion nimi Linnatulli – Borgtullen Leppävaarassa.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2016.)