Viikon nimi 13/2014: Hahlakuja – Grytkroken

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
31.3.2014 klo 16.34

Hahlakuja – Grytkroken

Sana hahlat merkitsee ketjun ja koukun yhdistelmää, jota käytettiin padan ripustamiseen. Tämä sana sisältyy Kurttilassa kadunnimeen Hahlakuja – Grytkroken. Niillä kulmilla on kaavanimistössä käytetty mäkitupalaisten elämän ja esineistön aihepiiriä, sillä alueella on ollut aikoinaan mäkitupatyyppistä asutusta.

Nimi Hahlakuja suunniteltiin 2001 ja otettiin sinä vuonna myös käyttöön. Nimi on sittemmin vahvistettu asemakaavassakin.

Jo vuodesta 1976 Hahlakujan lähistöllä on ollut käytössä nimi Mäkituvantie – Backstuguvägen. 2000-luvulla on annettu myös puistonnimi Mäkituvanpuisto ja polunnimi Mäkituvanpolku. Mäkitupa on myös alueennimenä.

Tyypillisen mäkituvan esineistön aiheita on Hahlakujan lisäksi sen naapurikatujen nimissä Kahvelitie – Gaffelvägen ja Pilkkumitie – Spilkumvägen, jotka on suunniteltu 2007 ja otettu käyttöön 2013 ja 2014.

Hahlakujan nimeämisessä ajateltiin myös sitä, että aihe sopii kadun ja katuverkon muotoon. Hahlakuja ja sen itäosasta pohjoiseen jatkuva Kahvelikuja muodostavat yhdessä koukunmuotoisen reitin.

Ruotsinkielinen nimi Grytkroken saatiin suoraan ruotsin yhdyssanasta grytkrok, joka merkitsee patakoukkua (gryta 'pata', krok 'loukku'). Kroken-loppuinen nimi toimii tässä paikassa niin hyvin sellaisenaan, että kadulle ei tarvinnut muodostaa pitkähköä gränden-loppuista nimeä.

Nykyinen Hahlakuja oli aiemmin osa Kurtinrinnettä. Katuosuus oli nimettävä omalla nimellään, kun läpiajo Kurtinrinteen pohjoispäähän päätettiin katkaista.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2014.)