Viikon nimi 12/2014: Ylämyllynaukio – Övre kvarnplatsen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.3.2014 klo 16.24
Ylämyllynaukio – Övre kvarnplatsen

Glomsån virtaa Oittaan suunnasta Bemböleen. Nykyisten Vesirattaanmäen ja Miilukorven asuinalueiden kohdalla joessa on kuohuva koski. Ennen koskessa oli kaksi myllyä, Övre kvarn ja Nedre kvarn. Myllyistä on saatu aiheita lähinimistöön, kuten aukionnimeen Ylämyllynaukio – Övre kvarnplatsen.

Myllynnimi Övre kvarn on otettu sellaisenaan muutamia kosken länsipuolisia kortteleita tarkoittavaksi alueennimeksi. Suomenkielinen alueennimi Ylämylly on käännösnimi, sillä sanan övre merkitys on 'ylempi, ylä-' ja kvarn on 'mylly'. Ylämylly on osa Miilukorpea.

Ylämyllyyn johtaa Nupurintieltä Ylämyllyntie. Asemakaavassan Ylämyllyntien varteen on merkitty pieni aukio ja sille nimi Ylämyllynaukio – Övre kvarnplatsen. Aukionnimi on suunniteltu 1988 ja otettu käyttöön 2001, mutta toistaiseksi käyttö on melko vähäistä, koska paikalle ei ole rakennettu mitään erityisiä aukiorakenteita.

Ylämyllynaukion lähelle on suunniteltu myös polunnimi Ylämyllynpolku – Övre kvarnstigen. Kosken vastakkaisella rannalla, Nedre kvarnin sijaintipaikan lähellä, on puolestaan asemakaavassa puistonnimi Alamyllynkallio – Nedre kvarnberget ja polunnimi Alamyllynpolku – Nedre kvarnstigen.

Nedre kvarninkin toiminta loppui 1929, mutta myllyrakennuksista on vielä kiviraunioita jäljellä.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2014.)