Viikon nimi 11/2016: Maarinporras – Marspången

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.3.2016 klo 14.51

Nimi Maarinporras – Marspången tarkoittaa Kehä I:n ylittävää kevyen liikenteen siltaa Otaniemen ja Pohjois-Tapiolan välissä. Osa-alueennimi Maari – Maren ja muut Otaniemen Maari-nimet tulevat vanhasta niitynnimestä Marängen. Ruotsin murresana mar merkitsee alavaa maata ja vesijättöä.

Silta on rakennettu n. 1980. Sillalla oli ensin nimenä Maarinsilta – Marbron. Tästä nimestä luovuttiin 2000-luvun alussa, kun lähelle Maarinsolmuun alettiin kaavailla myös autoliikenteen siltaa, ja haluttiin, että kahden sillan Maari-alkuiset nimet erottuvat selvästi ja varmasti. Kävely- ja pyöräilysilta sai 2005 nimen Maarinporras – Marspången. Vuoden 2016 nimistösuunnitelmassa autosillan nimi on Maarinsolmunsilta – Marknutsbron, mutta siltaa ei ole toistaiseksi rakennettu. Ratkaisussa on huomioitu myös se, että Suvisaaristossa on vanhastaan käytetty nimeä Marbron sillasta, joka johtaa Moisöhön yli sikäläisen Maren-nimisen vesialueen.

Nimi Maarinporras – Marspången toimii myös sillan kautta kulkevan kevyen liikenteen yhteyden nimenä. Nimi on asemakaavassa sillan itäpuolisella osuudella, ja kaavanmuutoksessa nimi merkitään kaavaan myös sillan kohdalle (tilanne keväällä 2016).

Sanojen porras ja spång yksi merkitys on 'kapea kävelysilta'.

(Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2016.)