Vesiselän nimi paljastaa veden läheisyyden

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.8.2018 klo 15.32

Saunalahden Tillinmäessä sijaitsee puisto nimeltään Vesiselkä – Vattuåsberget. Sen länsipuolella on KorkoonniittyKorkoängen, ja näiden välissä suojeltu jalopuumetsikkö, jossa kasvaa lehmuksia. Edempänä lännessä kulkee Kauklahdenväylä – Köklaxleden. Alueen pohjoispuolella on suurkortteli Harmaaniitty – Gråängen ja idässä maastoalue nimeltään Harmaakallio – Gråberget.

Vesiselän – Vattuåsbergetin nimi lisättiin asemakaavaan vuonna 2004. Nimi on tullut Harmaakallion – Gråbergetin alla olevasta suuresta vesisuonesta, josta saatiin pitkään käyttövettä. Harmaakallio – Gråberget on vedenjakaja eli maasto, joka asettuu kahden tai useamman valuma-alueen rajalle. Maastoon satanut vesi virtaa sieltä eri suuntiin ja eri vesistöihin.

Vesiselkä – Vattuåsberget kuuluu vesiaiheisten nimien ryhmään, mutta myös maastotyyppien nimiryhmään, sillä nimi kuvaa aluetta, jossa sijaitsee vesisuoni. Muita alueella olevia ja samaan ryhmään kuuluvia nimiä ovat mm. Vesipirtintie – Vattupörtsvägen ja Vesisuonenpolku – Vattenådersstigen. Ruotsinkielisen nimen alkuosa Vattu- tulee ruotsin vettä tarkoittavasta sanasta vatten.

(Viikon nimi 31/2018. Kallas Lukka, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)