Puistonnimi Lehtokortteenlaakso – Ängsfräkensdalen edustaa kortteiden aihepiiriä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.4.2018 klo 16.25

Kalajärvellä, Vihdintien pohjoispuolella on asuinalue nimeltä Kortesmäki – Kortesbacken. Nimi perustuu vanhaan kallionnimeen Kortesbergen. Kortesmäen nimistössä on Kortes-alkuisia nimiä, eri kortelajien mukaan annettuja nimiä ja muitakin metsä- ja suokasviaiheisia nimiä. Viheralueennimessä Lehtokortteenlaakso – Ängsfräkensdalen aiheena on metsäkasvi lehtokorte.

Kasvilaji on ruotsiksi ängsfräken. Sen tieteellinen nimitys on Equisetum pratense. Lehtokorte viihtyy monenlaisessa maastossa, muun muassa purolaaksoissa.

Lehtokortteenlaakso on Lehtokortteentien itäpuolella, etelään päin virtaavan Metsämaanojan laaksossa. Asemakaavassa Lehtokortteenlaakso on merkitty lähivirkistysalueeksi eli viheralueeksi, jossa voi ulkoilla. Lehtokortteenlaaksoksi nimetty puistoalue on yli 500 metriä pitkä etelästä pohjoiseen ja enimmillään noin 100 metriä leveä.

Viheralue on nykyisin lehtipuuvaltainen. Aiemmin purolaakso on ollut osin niittynä.

Nimi Lehtokortteenlaakso – Ängsfräkensdalen on suunniteltu 2008 ja vahvistettu asemakaavassa 2014. Voidaan tulkita, että nimi tuli käyttöön samalla kun nimen sisältävä asemakaava vahvistui.

Nimien Lehtokortteenlaakso – Ängsfräkensdalen ja Lehtokortteentie – Ängsfräkensvägen kanssa samanaiheisia nimiä ovat kadunnimi Lehtokortteenkuja – Ängsfräkensgränden ja polunnimi Lehtokortteenreitti – Ängsfräkensstråket. Kaavassa Lehtokortteenkuja on Lehtokortteentieltä Lehtokortteenlaakson suuntaan lähtevä lyhyt sivukuja ja Lehtokortteenreitti on ulkoilutie Lehtokortteenlaaksossa. Vuoden 2018 tilanteessa kujaa ja ulkoilutietä ei ole rakennettu.

Muita asemakaavaan sisältyviä kortekasviaiheisia kaavanimiä ovat Metsäkortteenkuja – Skogsfräkensgränden, Peltokortteenkuja – Åkerfräkensgränden, Peltokortteenpiha – Åkerfräkensgården ja Suokortteenkuja – Kärrfräkensgränden. Nekin tarkoittavat kaavailtuja Lehtokortteentien sivukujia. Kaikkia nimien aiheina olevia kortelajeja kasvaa Espoossa ja lähiseudulla.

(Viikon nimi 16/2018. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)