Penkkikuja – Bänkgränden täydentää saunanimistöä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.10.2017 klo 12.07

Penkkikuja – Bänkgränden on katu Furubackan asuinalueella Kaupunginkallion kaupunginosassa. Katu liittyy lännessä Saunamäentiehen ja idässä Kiuastiehen. Nimistön sauna-aihepiiri pohjautuu vanhaan mäennimeen ja huvilannimeen Bastubacka.

Nimistöryhmä ehdotti kadulle vuonna 1985 nimeä Penkkikuja – Bänkgränden, joka vahvistettiin asemakaavassa 1990 ja otettiin käyttöön 1991. Kadun itäosuus oli aikaisemmin Laudetietä (ruotsinkielinen nimi Lavevägen) ja länsiosa Kiulutietä (Stävvägen). Kun katuverkkoa muutettiin vuonna 1991, jatkettiin Kiulutietä lännemmäksi Saunamäentielle (Bastubacksvägen). Uudelle katuosuudelle tarvittiin selvyyden vuoksi oma nimi. Aiempi Kiulutien eteläosa, Laudetien koillisosa ja vastavalmistunut katuosuus nimettiin tällöin Penkkikujaksi.

Aihepiirinimet ovat Espoossa aina jollakin tavalla yhteydessä alueen ominaisuuksiin tai paikallishistoriaan. Furubackassakin aihepiiri kumpuaa alueen menneisyydestä. Alueella oli Bastubacka-niminen huvila, ja myös mäennimeä Bastubacka on käytetty. Huvilatontin nimi merkittiin maarekisteriin muodossa Badstubacka, kun palsta erotettiin Morbyn kylän Teirin tilan maista 8.8.1929. Tietojen mukaan taustalla on, että huvilan paikalla oli aiemmin yleinen sauna, joka oli ainakin radanrakentajien käyttämä.

Kadunnimi Saunamäentie on muodostettu nimien Bastubacka, Badstubacka pohjalta jo ennen asemakaavan nimistösuunnitelman laatimista. Se samoin kuin sauna-aiheiset nimet Kiuastie, Laudetie, Löylytie, VihtatieKiulutie ja Kippotie ovat olleet opaskartassa vuodesta 1975.

Saunanimistöä on lisätty myöhemmässä nimistönsuunnittelussa. Penkkikujan tavoin esimerkiksi nimet Savutie – Rökvägen ja Saavikuja – Kargränden suunniteltiin 1980-luvulla ja otettiin käyttöön 90-luvun alussa.

(Viikon nimi 43/2017. Marika Luhtala, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)