Opettaja ja koulutoimenjohtaja Hans Westerlund sai muistonimen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.2.2018 klo 17.37

Kurttilan kaupunginosassa Kungsgårdsskolanin koulun edustalla oleva katuosuus on nykyisin nimeltään  Hans Westerlundin tie – Hans Westerlunds väg. Tällaisella nimellä, muistonimellä, kunnioitetaan tai muuten muistetaan jollakin alueella tunnettua tai vaikuttanutta henkilöä. Hans Westerlund (1930–1983) oli vuodesta 1952 vuoteen 1971 opettajana ruotsinkielisessä kansakoulussa, joka toimi nykyisin Kungsgårdsskolaniin kuuluvassa rakennuksessa. Koulu oli tuolloin nimeltään Köklax folkskola.

Vuodesta 1971 lähtien Hans Westerlund (1930–1983) oli koko Espoon ruotsinkielisen koulutoimen johtajana.

Nykyinen Hans Westerlundin tie oli aikaisemmin osa Kurttilantietä. Vuonna 2016 Kurttilantien linjaus kuitenkin muuttui pohjoispäänsä osalta lännemmäksi, ja erilleen jääneelle vanhan tielinjan osuudelle tuli tarpeelliseksi ottaa käyttöön uusi nimi.

Nimi Hans Westerlundin tie suunniteltiin 2005. Se sisältyy asemakaavaan, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 2010.

Westerlundin lisäksi opettajat Bertha ja Algot Lundberg ovat saaneet koulun lähistölle muistonimet Berthanpolku – Berthastigen ja Algotinpolku – Algotsstigen.

(Marika Luhtala, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2017.)

Kartta: opaskartta, Espoon karttapalvelu.