Nimistönsuunnittelu

Espoossa tarvitaan jatkuvasti nimiä uusille kohteille, kuten kaduille, toreille, puistoille ja jalankulkuteille. Muita nimistönsuunnittelun kohteita ovat alueet ja julkiset rakennukset, kuten koulut ja päiväkodit, sekä esimerkiksi bussipysäkit. 

Nimistönsuunnittelun tavoitteena on vaalia vanhan nimistömme arvoja ja luoda niiden ja alueiden ominaislaadun pohjalta yhtenevää ja luotettavaa, mutta silti ilmeikästä ja vaihtelevaa nimistön kaupunkikuvaa. Pääkaupunkiseudulla on erityisen tärkeää ottaa nimistönsuunnittelussa huomioon myös lähikuntien nimistö, jotta sekaannuksilta vältyttäisiin.

Espoossa nimistönsuunnittelusta, -huollosta ja -tutkimuksesta vastaa kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä. Paikannimiä suunnitellaan systemaattisesti osana asemakaavoitusta ja muuta kaupunkisuunnittelua.

Espoon aluejaot

Espoon kadunnimet

Kaksikielisyys Espoon nimistössä

Muistonimet

Pyöräilybaanat

Ryhmänimet