Ylänkötie – Höglandsvägen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ylänkötie sijaitsee Laaksolahden kaupunginosan itäosassa Jupperin lounaisrajalla. Nimi on asukkaitten itse antama 1960-luvulla tai jo aikaisemmin. Nimen syntyaika ei ole tiedossa, mutta kadulla on nimi Ylänkötie jo Espoon opaskartan varhaisimmassa koko Espoon tiennimistön sisältävässä painoksessa 1970. Tuolloisessa kartassa on pelkkä suomenkielinen nimi. Seuraavassa painoksessa 1972 on mukana myös ruotsinkielinen nimi Höglandsvägen.

Nimen aihe on saatu alueen maastosta, sillä katu nousee Laaksolahdentieltä lähdettyään korkean mäen päälle. Alun perin katu jatkui harjanteen toista rinnettä alas, mutta liikenteen rauhoittamiseksi läpiajo on katkaistu, ja itäisemmistä osuuksista on muodostunut kaksi erillistä katua, joilla on omat nimet.

Lähin jatke sai Ylänkötien pariksi sopivan nimen Alankotie – Låglandsvägen. Pääkadun Riihiniityntien itäpuolinen osuus, joka vie Palomäkeen, on nimeltään Palomäenportti – Brännbergsporten. Uudet nimet tulivat käyttöön 2000.

(Viikon nimi 42/2006. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)