Yläkallionpolku – Överbergsgången

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Suvelan kaakkoispuolella Sunassa on asemakaavaan merkitty Yläkalliontieltä Joupinlaakson suuntaan johtavalle kulkutielle nimi Yläkallionpolku – Överbergsgången. Kaavan mukaan osuus olisi vain kevyen liikenteen tienä. Tältä osin asemakaavan mukaista liikennejärjestelyä ei ole kuitenkaan toistaiseksi toteutettu (tilanne 2011), vaan tämäkin osuus on tavallisena katuna. Siitä syystä myöskään osuuden nimi Yläkallionpolku ei ole nykytilanteessa käytössä.

1970- ja 80-luvulla nimi Yläkallionpolku oli väliaikaisesti käytössä kokonaisen kadun nimenä. Tämä muutaman korttelin mittainen katu, joka näkyy esimerkiksi vuoden 1976 opaskartassa, oli osa omakotialueen ennen asemakaavoitusta syntynyttä katuverkkoa. Kadun ruotsinkielisenä nimenä oli Överbergsstigen. Ennen 1970-luvun puoltaväliä kadun nimi oli Yhdystie.

1980-luvulla laaditussa asemakaavassa katu jaettiin useaan osaan, jotka oli nimettävä omilla nimillään. Katuverkon muutokset vaikuttivat nimistöön niin, että Yläkallionpolun luoteispäästä tuli Joupinlaakson osa, Yläkallionpolun keskiosuudesta tuli Joupinlaaksonkuja, ja nimi Yläkallionpolku jätettiin kaavan nimistösuunnitelmassa vain kaakkoisimmalle osuudelle.

(Viikon nimi 47/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)