Ylä-Mankkaa – Övre Mankans

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ylä-Mankkaan kilpi osoittaa Koivu-Mankkaan tien varressa Orionintien suuntaan.

Ylä-Mankkaa – Övre Mankans on alue Tontunmäen ja Seilimäen välissä. Alue käsittää muutamia kortteleita Koivu-Mankkaan tien pohjoispään länsipuolella. Ylä-Mankkaa on pääosin yritysaluetta. Tunnetuin alueen yrityksistä on Orion.

Ylä-Mankkaa ei kuulu Mankkaan kaupunginosaan, vaan Espoon kaupunginosajaossa 1970-luvulla se päätyi osaksi Niittykummun kaupunginosaa. Ylä-Mankkaa on kuitenkin historiallisesti osa Mankkaan eli Mankansinkylää.

Alueennimi (niin sanottu suurkorttelinnimi) Ylä-Mankkaa on ollut Espoon opaskartassa vuodesta 1970. Asumuksennimenä Ylä-Mankkaa on vanhempi kuin alueennimenä. Ainakin 1940-luvulla painetuissa topografikartassa ja pitäjänkartassa on tilannimi Ylä-Mankkaa – Övre Mankans. Tila sijaitsi juuri Orionin alueella. Samaa tai suunnilleen samaa paikkaa lienee tarkoittanut aikoinaan asumuksennimi Björkmankans, josta on saatu nykyinen viereisen alueen nimi Koivu-Mankkaa – Björkmankans.

Talonpaikka sijaitsee kumpareella, mutta ei ole tarkkaan tiedossa, mihin alempana olevaan paikkaan sitä on verrattu, kun nimenalku Ylä- – Övre on syntynyt.

(Viikon nimi 51/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)