Ykköstie – Ettan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Nupurissa Nupurintien, aiemman Turuntien, koillispuolella oleva Nupurinmetsä – Nupurskogen on Veikkaustoimisto Oy:n palstoittamaa. Veikkaustoimisto omisti Nupurin kartanon laajoine maa-alueineen ja lohkoi 1950-luvulla henkilökunnalleen omakotitontteja.

Asuntokadut saivat veikkausaiheiset nimet, aluksi vain suomenkieliset. Ruotsinkieliset vastineet annettiin 1974.

Nupurinmetsän kadut:

Veikkaustie – Tippningsvägen
Ykköstie – Ettan
Vinoristintie – Krysset
Kakkostie – Tvåan
Voitontie – Vinstvägen
Ottelukuja – Matchgränden

Kadunnimen Ykköstie osalta on syytä olla tarkkaavainen, ettei se pääse sekoittumaan läheisen Turunväylän (valtatie 1:n, E18-tien) samanasuisen kutsumanimen Ykköstie kanssa. Kadun ruotsinkielinen nimi Ettan erottuu selvästi valtatiennimi Ykköstien vastineesta Riksettan.

(Viikon nimi 20/2009. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)