Yhdystie

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

1950- ja 60-lukujen aikoihin oli Espoossa käytössä muun muassa sellainen osoite kuin "Yhdystie, Södrik". Osoitteessa mainittu Yhdystie-niminen tie sijaitsi nykyisten Suvelan ja Sunan alueella. Nimi Yhdystie oli Espoon opaskartassa vielä 1970-luvun alussa, mutta nimi muutettiin Yläkallionpoluksi. Muutos tapahtui ilmeisesti 1974, viimeistään 1975.

Nykyisellään aiempi Yhdystie eli Yläkallionpolku on jakautunut useaan erinimiseen katuun kuuluviksi osiksi, koska asemakaavassa reitille merkittiin eräisiin kohtiin autoliikenteeltä suljettuja osuuksia, kun tienoon katuverkkoa uudistettiin. Yhdystien luoteisosassa on nimenä Joupinlaakso – Jofsdalen ja keskiosassa Joupinlaaksonkuja – Jofsdalsgränden. Yläkallionpolku on kaavassa jäljellä vain kaakossa lyhyen jalankulkutien nimenä. Mahdollisesti myös nykyinen Joupinmäensyrjä Joupinlaakson luoteispuolella on kuulunut Yhdystiehen 1950- ja 60-luvulla, koska yhtenäinen tielinja jatkui tuolloin sinne asti.

Ei ole tarkkaan tiedossa, milloin nimi Yhdystie on otettu käyttöön, mutta se on ollut käytössä ainakin jo 1966. Sillä ei tiettävästi ollut ruotsinkielistä vastinetta. Nimi voi olla asukkaitten itse antama. Se lienee perustunut siihen, että tie yhdisti eräitä toisia, ehkä vähän sitä vanhempia omakotialueen teitä.

Yhdystien lähiteidenkin nimet olivat lyhyitä ja ilmeisesti siten valittuja, että ne kuvailivat paikkaa: Ylätie, Laaksotie, Rinnetie, Kumputie, Metsätie, Rajatie, Peltotie, Kuusitie, Puistotie, Palotie. Tällaiset nimet ovat helppoja käyttää, mutta niiden kohdalla tuli ongelmaksi se, että ne on annettu suppean paikallisesta näkökulmasta. Niistä suurin osa jouduttiin muuttamaan 1970-luvulla, kun osoitenimien haluttiin erottuvan toisistaan myös laajemmassa koko kunnan ja koko pääkaupunkiseudun kattavassa katsannossa. Mainituista nimistä Puistotie ja Palotie ovat edelleen käytössä Tuomarilan aseman eteläpuolella, mutta Ylätie, Rinnetie ja Kumputie poistettiin 1972–73 ja Laaksotie, Metsätie, Rajatie, Peltotie ja Kuusitie 1974–75.

Osoitteessa "Yhdystie, Södrik" loppuosa Södrik oli kylännimi. Tuomarila, Suna ja Suvela kuuluvat kyläjaossa Södrikin kylään. Södrikin kylälle tuli 1965 suomenkielinen nimivastine, Suvela. Kylän mukaan Suvela – Södrik annettiin nimeksi myös asuinalueelle, joka rakennettiin 1970-luvulla Tuomarilan länsipuolelle.

Toisaalla Espoossa myös nykyisen Nupurinkalliontien keski- ja eteläosan nimenä oli 1970-luvun alussa Yhdystie.

(Viikon nimi 48/2011. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)