Westend

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Nimi Westend on annettu 1930–40-luvulla Hagalundin kartanon isännän Arne Grahnin myydessä kaavoitettavaksi suurehkoa aluetta Hagalundin eteläosassa. Ainakin 1600-luvulta asti alueella on ollut Otnäsin kylään kuulut Hirböle-niminen asutus, jonka nimen taustalla lienee sana hiiri tai hiisi. Vanhaa nimeä ei kuitenkaan otettu uudella alueella käyttöön, vaan kaavoituksen ja tonttien myynnin myötä aluetta alettiin vähitellen kutsua Helsingin näkökulmasta Westendiksi. Kerrotaan, että nimen olisi keksinyt tuolloin Yhdysvalloista palannut Arne Grahnin ystävä ja autokauppias Erik H. Broman. Englanninkielisyydessään nimi on Suomessa poikkeuksellinen, vaikka samannimisiä alueita toki on runsaasti muualla, englanninkielisessä maailmassa. Vakiintuneisuutensa vuoksi se pääsi kuitenkin kaupunginosan nimeksi vuonna 1976. Ks. tarkemmin Westend.

Vanha nimi Hirböle näkyy kuitenkin edelleen muutamissa Westendin alueen paikannimissä, kuten myös muutamat muut perinteiset nimet etenkin saaristossa ja rannikolla. Linnakkeen alueen sotaisa aihepiirinimistö taas kertoo ensimmäisen maailmansodan aikaisista linnoitustöistä alueella. Lisäksi Westendinkulmassa on pieni metsäkasviaiheinen nimirypäs, joka on kuulunut jo alueen alkuperäisiin suunnitelmiin 1930-luvulla.

Nimiartikkeleita Westendistä

Ankkurisaarentie – Ankarholmsvägen

Hanasaarenranta – Hanaholmsstranden

Hiiralantie – Hirbölevägen

Högholms Gräsgrund

Karhusaarenpiha – Björnholmsgården

Korkeasaari – Högholm

Kulmakuja – Vinkelgränden

Kuttikari

Käärmesaari – Ormholm

Linholmen

Lyökkiniemi – Löknäset

Westend