Westend

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon kaupunginosannimiä käsittelevässä artikkelisarjassaan Sirkka Laitinen (Paikkala) kirjoittaa merenrannan Westendin saaneen alkunsa 1930–40-luvuilla, jolloin alueen omistanut Hagalundin isäntä Aarne Grahn kauppasi suurta, 120 hehtaarin laajuista maa-aluetta. Asemakaavan alueelle laati arkkitehti Ragnar Gustafsson, ja tonttien tarjonta Westendissä alkoi heti Lauttasaaren sillan valmistuttua vuonna 1935. Aluetta mainostettiin "Helsingin läntisenä esikaupunkina" ja sitä alettiin kutsua Westendiksi.

Nimi muodostuu englannin kielen sanoista west 'länsi' ja end 'loppu, pääty'. West End -nimisiä alueita on useissa kaupungeissa etenkin Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Tavallisesti ne ovat varakkaita asuinalueita, kuten myös Suomen kalleimpiin kuuluva Espoon Westend. Läntinen kaupunginosa Westend on ainoastaan Helsingin näkökulmasta, sillä se sijaitsee aivan Espoon kaakkoisnurkassa. Kaupunginosan nimeksi Westend on päässyt vakiintuneisuutensa vuoksi. Nimi äännetään suomen ja ruotsin kieleen mukautuneesti "vestend", ei "west-".

Jos alueennimi olisi haluttu ottaa seudun omasta paikannimistöstä, tarjolla olisi ollut vanha asutusnimi Hirböle, jonka perusteella onkin sittemmin muodostettu muutama Westendin kadunnimi (Hiiralantie – Hirbölevägen, Hiiralankaari – Hirbölebågen).

(Viikon nimi 38/2006. Ulla Koistinen, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)