Viiskorpi – Viskärr

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kehä III:n pohjoispuolella Vanhankartanon lähellä on osa-alue nimeltä Viiskorpi – Viskärr. Viiskorven omakotiasutus on vielä melko vähäistä, mutta vireillä oleva asemakaava toisi sinne lisää asukkaita. Alueennimi tulee ruotsinkielisestä viljelysnimestä Viskärr, jota on käytetty ainakin 1700-luvulta lähtien. Se tarkoittaa keskellä nykyistä Viiskorpea olevaa peltoaukeaa.

Nimi otettiin viralliseen alueennimikäyttöön ja tiennimien Viiskorventie ja Viiskorvenmäki alkuosaksi 1975. Siinä yhteydessä nimelle Viskärr muodostettiin suomenkielinen vastine Viiskorpi, jossa loppuosa -korpi on käännös ruotsin sanasta kärr. Nimen Viskärr alkuosan taustaa ei tunneta, joten sen osalta suomeksi kääntämistä ei olisi edes voitu harkita. Suomenkielisen nimen alkuosa Viis- on äänteellinen mukaelma ruotsinkielisen nimen osasta Vis-. Sen yhtäläisyys suomen lukusanan viisi kanssa on vain sattumaa.

(Viikon nimi 46/2007. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)