Vanha­kartano – Gammelgård

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Gammelgårdin suurkylään kuului 1500-luvulla kaksi osakylää, Storby ja Källstrand, sekä 12–14 taloa. Alue lienee vanhimpia asuttuja alueita Espoossa. Alkuaan asukkaat ovat olleet suomenkielisiä, mutta alue on ruotsalaistunut viimeistään 1200-luvulla. Vuosisatojen kuluessa esimerkiksi isonjaon myötä Gammelgårdin vanha asutus on levittäytynyt laajalle alueelle Pitkäjärven molemmille puolille, ks. esim. Laaksolahti.

Vanhankartanon kylän aiempi nimi lienee ollut viereisen Kauk(a)järven, nykyisen Pitkäjärven, mukaan Kauk(a)järvi. Ruotsalaisasukkaiden saapuessa nimistö on uusiutunut: Asutus levisi vanhalta kylänpaikalta kohti lähteistä järvenrantaa lännessä, ja vanhaa kylän tonttimaata alettiin kutsua kenties ensin hämäläisasukkaidensa mukaan Tavastbyksi, sitten Gammelgårdiksi. Nykyään Tavastby eli Hämeenkylä sijaitsee Vantaan puolella. Myös Kauk(a)järvi sai käännösnimen Långträsk, joka vuosisatoja myöhemmin taipui nykyiseen suomenkieliseen muotoon Pitkäjärvi.

Gammelgårdin varhaisia kirjoitusasuja ovat esimerkiksi Gambelby ja Gambelgordby vuodelta 1540 sekä Gammelgårdh vuodelta 1559. Jo 1500-luvulta on jälkiä myös suomenkielisestä käännöksestä Vanhakylä; käännösnimi Vanhakartano lienee vakiintunut viimeistään 1900-luvun alkupuolella. Vielä 1970-luvulla Vanhakartano kattoi huomattavasti laajemman alueen Pitkäjärveltä pohjoiseen, mutta tullessaan kaupunginosaksi vuonna 1982 Vanhakartano – Gammelgård kattoi enää melko suppean alueen ikivanhan tonttimaan ympärillä.

Vuosisataisia Gammelgårdin tilannimiä ovat olleet Ers, Jupper, Juun, Juus, Juva eli Juver, Neppers eli Napers, Niku, Röös, Skrobb ja Sveins. Useat näistä ovat edelleen käytössä joko talon- tai alueenniminä, tosin monet nykyisen Vanhankartanon ulkopuolella. Neppersin tilan mukaan on nimensä saanut Vanhankartanon osa-alue Nepperi. Alueelleen luontevasti on Vanhassakartanossa maanviljelykseen liittyviä aihepiirinimiä sekä tietysti perinteiseen paikannimistöön perustuvia liitynnäisnimiä.

Nimiartikkeleita Vanhastakartanosta

Gunni Olinin tie – Gunni Olins väg

Juus

Skrobbinsarka – Skrobbtegen