Vallikallionkuja – Vallbergsgränden, Vallityöläisenpuisto – Vallarbetarparken

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Vallikallionkuja – Vallbergsgränden

Vallikallionkuja Espoon Leppävaaran Vallikalliossa on Vallikalliontien sivukuja. Kumpikin kadunnimi sisältää alueennimen Vallikallio – Vallberget. Alueennimi on muodostettu kallio-loppuiseksi, koska Vallikallio sijaitsee kallioilla ja kallioitten rinteillä. Nimenalku Valli- tulee maastossa monin paikoin edelleen näkyvistä ensimmäisen maailmansodan ajan linnoituslaitteista, joita kansa sanoo vallihaudoiksi. Kadunnimi Vallikallionkuja – Vallbergsgränden tuli ehdotuksena asemakaavasuunnitelmiin 1973 ja käyttöön saman vuosikymmenen lopussa.

Vallikallion asemakaavan nimistön perustelutekstissä 1977 sanotaan:

"Vallikallion nimi ja alueen nimistöaihepiiri perustuvat alueen I maailmansodan aikaiseen historiaan. Venäläiset ryhtyivät 1915 rakentamaan rannikon puolustusketjua, joka ulottui Espoon puolelle Leppävaaran ja Laajalahden kautta aina Westendin rannoille asti. Linnoitustyöt ja muut maailmansodan aikaiset varustelut vaikuttivat paljon Espoon itäosien elämään. Vallityöläisten kirjava joukko kansoitti muutamaksi vuodeksi erityisesti Leppävaaran – silloisen Harakan seutuja. Joukossa oli paitsi venäläisiä myös kiinalaisia, tataareja ja eri puolilta Suomea tullutta kiertävää työväkeä.

Koska I maailmansodan vaikutus on ollut nykyisen Vallikallion alueella merkittävä, on alueen nimeksi valittu Vallikallio sekä nimistöksi vallitustyöhön liittyviä termejä (Espoon nimistötoimikunta 1973)."

– Vallikallionkuja on valittu Viikon nimeksi Postipuun koulun oppilaitten syyskuussa 2005 lähettämästä nimiluettelosta.

(Viikon nimi 37/2005. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Vallityöläisenpuisto – Vallarbetarparken

Vallikallio – Vallberget on korkean kallion rinteillä sijaitseva osa-alue Leppävaaran pohjoisosassa. Alueennimi Vallikallio on 1970-luvulla suunniteltu nimi. Se samoin kuin monet alueen kadunnimet, polunnimet ja puistonnimet ovat saaneet aiheensa kallioilla 1910-luvulla tehdyistä linnoitustöistä, joissa vallityöläisten suuri joukko rakensi bunkkereita, kaivantoja ja vallituksia.

Vallityöläisenpuisto – Vallarbetarparken on pieni puisto keskellä korttelia, jota rajaavat toisaalla Vallikallionkatu ja sen sivukuja Vallikallionkuja, toisaalla Vallikatu ja Vallikuja. Nimet sisältyvät alueen asemakaavaan, joka vahvistettiin 1976. Puiston kautta kulkeva ulkoilutie on Vallityöläisenpolku – Vallarbetargången.

(Viikon nimi 20/2008. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)