Utisuo – Utimossen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Mustinalan ja Ruotsinkydön lähellä Luukin kartanon peltoaukean luoteiskolkasta metsään työntyvää, alavalta osaltaan suoperäistä viljelysalueen uloketta on kutsuttu suomenkielisellä nimellä Utisuo ja ruotsinkielisellä nimellä Utimossen (ääntämys murteessa "utimosa"). Paikalla on nykyisin koirahaka. Alue on osin metsittynyt ja osin säilynyt avoimena.

Nimen taustaa ei tiedetä. Jos suomenkielinen nimi on kantanimi, Jaana Porkan mukaan (Pohjois-Espoon kulttuurinimiä 2006) se voi liittyä sanaan utikko 'vaikeakulkuinen paikka, suoniitty'. Mutta jos sittenkin ruotsinkielinen nimi on vanhempi, taustalla lienee ruotsin sana ute, jolloin nimi viittaisi kai paikan syrjäiseen sijaintiin.

(Viikon nimi 50/2009. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)