Ulappapuisto – Fjärdparken, Ulappatori – Fjärdtorget

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ulappapuisto – Fjärdparken

Kivenlahdentien varressa Mårtensbro skolan vieressä on puisto nimeltä Ulappapuisto – Fjärdparken. Nimi on suunniteltu 1981 ja vahvistettu asemakaavassa. Se kuuluu Espoonlahden meriaihepiirin nimistöön, joka kertoo meren läheisyydestä ja seudun merellisestä hengestä ja perinteestä. Läheinen katu, Ulappakatu – Fjärdgatan, jatkuisi asemakaavan mukaan Kivenlahdentiehen asti, mutta toistaiseksi kadun koillispäätä ei ole rakennettu. Tämä aiottu Ulappakadun jatke rajaa Ulappapuiston omaksi puistokseen viereisestä Kongsberginpuistosta.

(Viikon nimi 2/2010. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.)

Ulappatori – Fjärdtorget

Espoonlahden keskuksessa on merenkulkuaiheista nimistöä. Aihepiiri perustuu alueen merelliseen henkeen ja perinteisiin. Keskeisen Espoonlahdenkadun koillissivulla olevan avaran aukion nimi Ulappatori – Fjärdtorget vie ajatukset väljille vesille.

Nimi Ulappatori – Fjärdtorget on suunniteltu 1978 ja vahvistettu asemakaavassa 1979. Aukio muotoutui varsinaisesti ja nimi tuli täyteen käyttöön 1990-luvun alussa, kun ympäröivät korttelit rakennettiin. Sittemmin kaavaa on jonkin verran muutettu, mutta aukio ja nimi ovat säilyneet.

Kaavanimien aiheina Espoonlahden keskuksessa on erityisesti merenkulkijoita, kuten kippari, merikarhu ja ruorimies. Joukossa on myös maakrapu. Kaavanimiä ovat muun muassa Kipparinmäki, Merikarhunkuja, Ruorimiehenkatu, Maakravunkuja, Merenkulkijanaukio ja Puosunrinne.

Ulappatorin lähellä on tähystäjäaiheista nimistöä: kadunnimi Tähystäjänkatu, puistonnimi Tähystäjänrinne ja polunnimi Tähystäjänpolku. Niillä kulmilla on myös Ulappakatu – Fjärdgatan, Ulappapolku – Fjärdstigen ja Ulappapuisto – Fjärdparken.

(Viikon nimi 13/2016. Sami Suviranta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2016.)